Obchodní podmínky

Prezenční školení

Odeslaná přihláška je závazná.

Přihlášku je možné zrušit písemně (e-mail skoleni@noveko.cz) nejpozději den před konáním školení do 10 hodin. V případě včasného zrušení přihlášky je vráceno vložné v plné výši.

V případě dvoudenního školení je nutná písemná omluva nejpozději týden před konáním školení.

Účastnický poplatek lze uhradit převodem, údaje k platbě naleznete v elektronickém potvrzení o přihlášení, který je možné považovat za účetní doklad. V případě platby předem na účet bude vystaven doklad o zaplacení, který účastník obdrží u prezence.

Není požadována platba předem, účastnický poplatek je možné uhradit i po uskutečněném školení. Vyúčtovací doklad je zasílán elektronicky.

Platba v hotovosti není možná!

Faktury jsou vystavovány pouze na vyžádání.

Při neúčasti na školení je účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny školení.

V případě obdržení faktury za storno poplatek lze dohodnout výběr náhradního školení.

Agentura si vyhrazuje právo na změnu lektora, data či místa konání školení, či zrušení školení z organizačních a provozních důvodů. O případných změnách budete včas informováni.

Účastníkům školení není dovoleno pořizovat audiovizuální záznam semináře na diktafon, mobilní telefon, nebo na jiné nahrávací či záznamové zařízení.

Agentura vydává, dle § 19 odst. 3; § 20 odst. 4 a § 27 odst. 1 zákona 312/2002 Sb., o úřednících, osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu. Toto osvědčení bude vydáno po 100% účasti na semináře. V případě, že se úředník nezúčastní celého školení, nemá právo na vydání osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu.

Vyhlášené AKCE 1+1 platí pouze pro účastníky ze stejného městského úřadu, obecního úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu, úřadu městské části, krajského úřadu.

Webinář (online školení)

Odeslaná přihláška je závazná.

Přihlášku je možné zrušit písemně (e-mail skoleni@noveko.cz) nejpozději dva dny před konáním školení do 12 hodin. V případě včasného zrušení přihlášky je vráceno vložné v plné výši. Při pozdním zrušení přihlášky vložné propadá.

Materiály včetně přístupových údajů na online školení budou odeslány nejpozději den před konáním online školení.

Účastnický poplatek lze uhradit převodem, údaje k platbě naleznete v elektronickém potvrzení o přihlášení, který je možné považovat za účetní doklad. V případě platby předem na účet bude vystaven doklad o zaplacení, který bude odeslán elektronicky.

Při neúčasti na školení je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny školení.

Agentura si vyhrazuje právo na změnu lektora, data školení, či zrušení školení z organizačních a provozních důvodů. O případných změnách budete včas informováni.

Účastníkům školení není dovoleno pořizovat audiovizuální záznam školení na diktafon, mobilní telefon, nebo na jiné nahrávací či záznamové zařízení.

Agentura vydává, dle § 19 odst. 3; § 20 odst. 4 a § 27 odst. 1 zákona 312/2002 Sb., o úřednících, osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu. Toto osvědčení bude vydáno po 100% účasti na semináře. V případě, že se úředník nezúčastní celého školení, nemá právo na vydání osvědčení o ukončení akreditovaného vzdělávacího programu. Osvědčení budou odeslána elektronicky.

Školení probíhá v reálném čase. Agentura neposkytuje záznam proběhlého školení.