Termin Název semináře Město Cena Lektor
10.02.2023
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.02.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
16.02.2023
čtvrtek

Webinář Nájemní vztahy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
17.02.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
21.02.2023
úterý

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy - PŘELOŽENO Z 09.02.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
23.02.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
23.02.2023
čtvrtek

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
24.02.2023
pátek

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad - PŘELOŽENO Z 21.02.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
24.02.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.02.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
28.02.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
02.03.2023
čtvrtek

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.03.2023
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
03.03.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.03.2023
pátek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
07.03.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.03.2023
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.03.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně - PŘELOŽENO Z 10.03.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
10.03.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.03.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi - PŘELOŽENO Z 23.03.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
14.03.2023
úterý

Webinář Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
17.03.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.03.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
21.03.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.03.2023
úterý

Webinář Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
23.03.2023
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.03.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.03.2023
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.03.2023
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
28.03.2023
úterý

Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Pavel Vank
30.03.2023
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
30.03.2023
čtvrtek

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
31.03.2023
pátek

Webinář Stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.03.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.04.2023
úterý

Webinář Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
04.04.2023
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.04.2023
čtvrtek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
06.04.2023
čtvrtek

Webinář Obec a vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
13.04.2023
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
13.04.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o střetu zájmů v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
14.04.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.04.2023
pátek

Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
18.04.2023
úterý

Webinář Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
20.04.2023
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
20.04.2023
čtvrtek

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
21.04.2023
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21.04.2023
pátek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
25.04.2023
úterý

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
27.04.2023
čtvrtek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
27.04.2023
čtvrtek

Webinář Nájemní vztahy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
28.04.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
28.04.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.05.2023
úterý

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.05.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
04.05.2023
čtvrtek

Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
04.05.2023
čtvrtek

Webinář Přestupky přehledně a účinně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
05.05.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.05.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.05.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.05.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
11.05.2023
čtvrtek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
11.05.2023
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Marie Procházková
12.05.2023
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12.05.2023
pátek

Webinář Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
16.05.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
18.05.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o registru smluv v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
19.05.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.05.2023
pátek

Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
23.05.2023
úterý

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
23.05.2023
úterý

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
24.05.2023
středa

Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
25.05.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
25.05.2023
čtvrtek

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
26.05.2023
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.05.2023
pátek

Webinář Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
30.05.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
30.05.2023
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
01.06.2023
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
02.06.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.06.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.06.2023
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
09.06.2023
pátek

Webinář Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
13.06.2023
úterý

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
13.06.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
14.06.2023
středa

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.06.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.06.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
20.06.2023
úterý

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.06.2023
středa

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.06.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
27.06.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.06.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.06.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
30.06.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
22.08.2023
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová