Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  05.03.2024
  úterý

  Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  07.03.2024
  čtvrtek

  Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
  08.03.2024
  pátek

  Webinář NAPOSLEDY V NABÍDCE: Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů, včetně novinek z judikatury a legislativního procesu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  08.03.2024
  pátek

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  15.03.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  15.03.2024
  pátek

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  19.03.2024
  úterý

  Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  19.03.2024
  úterý

  Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
  21.03.2024
  čtvrtek

  Webinář Fakturace v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  21.03.2024
  čtvrtek

  Webinář Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910) (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  22.03.2024
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  22.03.2024
  pátek

  Webinář Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  26.03.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  26.03.2024
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
  28.03.2024
  čtvrtek

  Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.03.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  02.04.2024
  úterý

  Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  04.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  04.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
  05.04.2024
  pátek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  05.04.2024
  pátek

  Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  09.04.2024
  úterý

  Webinář Správní řízení podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  09.04.2024
  úterý

  Webinář Vidimace a legalizace/eLegalizace (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  11.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
  12.04.2024
  pátek

  Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  12.04.2024
  pátek

  Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  16.04.2024
  úterý

  Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem. - PŘELOŽENO Z 27.02.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  16.04.2024
  úterý

  Webinář Veřejné zakázky – změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny) (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
  18.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Nájemní vztahy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
  18.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  19.04.2024
  pátek

  Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  23.04.2024
  úterý

  Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  24.04.2024
  středa

  Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  25.04.2024
  čtvrtek

  Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  26.04.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  26.04.2024
  pátek

  Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  30.04.2024
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  30.04.2024
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
  02.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice (webinář) - PŘELOŽENO Z 23.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  02.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Hana Kokošková
  03.05.2024
  pátek

  Webinář Kontrolní řád (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  03.05.2024
  pátek

  Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
  07.05.2024
  úterý

  Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  09.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
  09.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  10.05.2024
  pátek

  Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  10.05.2024
  pátek

  Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  14.05.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  16.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
  16.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  17.05.2024
  pátek

  Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  17.05.2024
  pátek

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Pavel Vank
  21.05.2024
  úterý

  Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
  23.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
  23.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Vedení úřední desky a e-desky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  24.05.2024
  pátek

  Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.05.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  30.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  31.05.2024
  pátek

  Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  31.05.2024
  pátek

  Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  04.06.2024
  úterý

  Webinář Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  04.06.2024
  úterý

  Webinář Aktuální trendy a praxe kronikářství měst a obcí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
  2.000 Kč PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
  06.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  06.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  07.06.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  07.06.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  11.06.2024
  úterý

  Webinář Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  13.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  13.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Občanské obřady tradičně i nově (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Zdeňka Stránská
  14.06.2024
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  14.06.2024
  pátek

  Webinář Přestupky přehledně a účinně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  18.06.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  20.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Technické zhodnocení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  20.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  21.06.2024
  pátek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  21.06.2024
  pátek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
  25.06.2024
  úterý

  Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  25.06.2024
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  27.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Základní registry (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  27.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  20.08.2024
  úterý

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  29.10.2024
  úterý

  Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  31.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná