Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
25.01.2021
pondělí

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
26.01.2021
úterý

Webinář Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
26.01.2021
úterý

Webinář Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Lucie Potocká
27.01.2021
středa

Webinář Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
28.01.2021
čtvrtek

Webinář Czech POINT - využití v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
28.01.2021
čtvrtek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.02.2021
úterý

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.02.2021
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.02.2021
čtvrtek

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
04.02.2021
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
09.02.2021
úterý

Webinář Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.02.2021
úterý

Webinář Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
11.02.2021
čtvrtek

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč JUDr. Hynek Pečinka
11.02.2021
čtvrtek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
16.02.2021
úterý

Webinář Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.02.2021
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč Hana Kokošková
17.02.2021
středa

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
18.02.2021
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
18.02.2021
čtvrtek

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
23.02.2021
úterý

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.02.2021
úterý

Webinář Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
24.02.2021
středa

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
25.02.2021
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.02.2021
čtvrtek

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
02.03.2021
úterý

Webinář Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p.o. v r. 2021, spojené daňové povinnosti

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
04.03.2021
čtvrtek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.03.2021
úterý

Webinář Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy. Aktuální legislativní vývoj

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
09.03.2021
úterý

Webinář Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
11.03.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.03.2021
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.03.2021
úterý

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
18.03.2021
čtvrtek

Webinář Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
18.03.2021
čtvrtek

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v roce 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
23.03.2021
úterý

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.03.2021
středa

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
25.03.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
30.03.2021
úterý

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.04.2021
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.04.2021
úterý

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
08.04.2021
čtvrtek

Webinář Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.04.2021
úterý

Webinář Czech POINT - využití v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
22.04.2021
čtvrtek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.06.2021
úterý

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová