Termin Název semináře Město Cena Lektor
06.06.2023
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
06.06.2023
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.06.2023
středa

Webinář Rodinné právo v Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
09.06.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.06.2023
pátek

Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu - PŘELOŽENO Z 19.05.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
13.06.2023
úterý

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
13.06.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
14.06.2023
středa

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
14.06.2023
středa

Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.06.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.06.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
20.06.2023
úterý

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.06.2023
středa

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
21.06.2023
středa

Webinář Technické zhodnocení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.06.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
27.06.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.06.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků - PŘELOŽENO Z 25.05.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
30.06.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
22.08.2023
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.08.2023
úterý

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.08.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
01.09.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
05.09.2023
úterý

Webinář Kontrolní řád (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.09.2023
úterý

Webinář Obec a odpadové hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
07.09.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.09.2023
pátek

Webinář Přestupky přehledně a účinně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
08.09.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.09.2023
úterý

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
14.09.2023
čtvrtek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
15.09.2023
pátek

Webinář Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
15.09.2023
pátek

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
19.09.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
21.09.2023
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.09.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.09.2023
úterý

Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
03.10.2023
úterý

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
03.10.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
05.10.2023
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
05.10.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.10.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.10.2023
pátek

Webinář Nájemní vztahy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
10.10.2023
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
13.10.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.10.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
17.10.2023
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
19.10.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
19.10.2023
čtvrtek

Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
20.10.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20.10.2023
pátek

Webinář Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
24.10.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.10.2023
úterý

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
26.10.2023
čtvrtek

Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
27.10.2023
pátek

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
27.10.2023
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.10.2023
úterý

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.10.2023
úterý

Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
02.11.2023
čtvrtek

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
02.11.2023
čtvrtek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.11.2023
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.11.2023
pátek

Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.11.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.11.2023
čtvrtek

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
09.11.2023
čtvrtek

Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
10.11.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.11.2023
pátek

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
14.11.2023
úterý

Webinář Pokladna – vedení, účtování, kontrola (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
16.11.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.11.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.11.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.11.2023
úterý

Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
23.11.2023
čtvrtek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
23.11.2023
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.11.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.11.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
28.11.2023
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
29.11.2023
středa

Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
30.11.2023
čtvrtek

Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
30.11.2023
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
01.12.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.12.2023
pátek

Webinář Vidimace a legalizace (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.12.2023
úterý

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.12.2023
čtvrtek

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.12.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
08.12.2023
pátek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
12.12.2023
úterý

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
12.12.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
13.12.2023
středa

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
14.12.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.12.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
15.12.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
15.12.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
19.12.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
19.12.2023
úterý

Webinář Vedení úřední desky a e-desky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA