Termin Název semináře Město Cena Lektor
25.06.2024
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
26.06.2024
středa

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář) - PŘELOŽENO z 25.6.2024

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
27.06.2024
čtvrtek

Webinář Základní registry (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
27.06.2024
čtvrtek

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
28.06.2024
pátek

Webinář Správní řízení podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (webinář) - PŘELOŽENO Z 09.04.2024

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
28.06.2024
pátek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
20.08.2024
úterý

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.08.2024
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.08.2024
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Ján Janovíček
30.08.2024
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.08.2024
pátek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.300 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.09.2024
úterý

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jan Podlipský
05.09.2024
čtvrtek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
05.09.2024
čtvrtek

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jan Podlipský
06.09.2024
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
06.09.2024
pátek

Webinář Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
10.09.2024
úterý

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
12.09.2024
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2024
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.09.2024
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
17.09.2024
úterý

Webinář Nájemní vztahy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Ivana Tichá
17.09.2024
úterý

Webinář Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jan Podlipský
19.09.2024
čtvrtek

Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
19.09.2024
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
20.09.2024
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20.09.2024
pátek

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.09.2024
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
24.09.2024
úterý

Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
25.09.2024
středa

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.09.2024
čtvrtek

Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
26.09.2024
čtvrtek

Webinář Nízkorychlostní kontrolní vážení - správní řízení a praktické postupy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
2.200 Kč Ing. Leonard Doskočil
27.09.2024
pátek

Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
27.09.2024
pátek

Webinář Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
01.10.2024
úterý

Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Pavel Vank
01.10.2024
úterý

Webinář Provozování taxislužby - právní úprava a praktické postupy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Leonard Doskočil
03.10.2024
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
04.10.2024
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
04.10.2024
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.10.2024
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
08.10.2024
úterý

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jana Zmeškalová
10.10.2024
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
10.10.2024
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
11.10.2024
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.10.2024
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.10.2024
úterý

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
15.10.2024
úterý

Webinář Odstavené vozidla a vraky vozidel - praktické postupy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Leonard Doskočil
16.10.2024
středa

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.10.2024
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
0 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
17.10.2024
čtvrtek

Webinář Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST II.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jan Podlipský
18.10.2024
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
18.10.2024
pátek

Webinář Lesnictví, myslivost a rybářství přehledně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
22.10.2024
úterý

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
24.10.2024
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
24.10.2024
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
25.10.2024
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.10.2024
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
29.10.2024
úterý

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
29.10.2024
úterý

Webinář Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.10.2024
středa

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.10.2024
čtvrtek

Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
31.10.2024
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
01.11.2024
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.11.2024
pátek

Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
05.11.2024
úterý

Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jana Zmeškalová
06.11.2024
středa

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.11.2024
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Adámek
07.11.2024
čtvrtek

Webinář Vidimace a legalizace/eLegalizace (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.300 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.11.2024
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
08.11.2024
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
12.11.2024
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Hana Kokošková
12.11.2024
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ivana Kejřová
14.11.2024
čtvrtek

Webinář Vybrané okruhy účtování (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
15.11.2024
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
15.11.2024
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.11.2024
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů, včetně novinek z judikatury a legislativního procesu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
19.11.2024
úterý

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Alena Loudová
20.11.2024
středa

Webinář Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
21.11.2024
čtvrtek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
21.11.2024
čtvrtek

Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
22.11.2024
pátek

Webinář Kontrolní řád (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.11.2024
pátek

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
26.11.2024
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
26.11.2024
úterý

Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.200 Kč JUDr. Pavel Zelenka
27.11.2024
středa

Webinář Rodinné právo v Občanském zákoníku (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
28.11.2024
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
28.11.2024
čtvrtek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
29.11.2024
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.11.2024
pátek

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.12.2024
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
03.12.2024
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Radek Pokorný
04.12.2024
středa

Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Pavel Vank
05.12.2024
čtvrtek

Webinář Účetní závěrka a inventarizace (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
05.12.2024
čtvrtek

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
06.12.2024
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.12.2024
pátek

Webinář Technické zhodnocení (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
10.12.2024
úterý

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
10.12.2024
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
11.12.2024
středa

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.12.2024
čtvrtek

Webinář Pokladna – vedení, účtování, kontrola (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
12.12.2024
čtvrtek

Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Zdeňka Stránská
13.12.2024
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.12.2024
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.12.2024
úterý

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.12.2024
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
18.12.2024
středa

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel