Termin Název semináře Město Cena Lektor
23.08.2022
úterý

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - PŘELOŽENO Z 03.06.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.08.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.08.2022
26.08.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.08.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
26.08.2022
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.08.2022
úterý

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
30.08.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
01.09.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi vč. novely archivního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
01.09.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.09.2022
pátek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
06.09.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
06.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
06.09.2022
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
06.09.2022
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
08.09.2022
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
08.09.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.09.2022
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
13.09.2022
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
13.09.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska - PŘELOŽENO Z 20.09.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.09.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
15.09.2022
čtvrtek

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
15.09.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
15.09.2022
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
15.09.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Karel Matuška
15.09.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
20.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
20.09.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
20.09.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
22.09.2022
23.09.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.09.2022
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
22.09.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
22.09.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Hana Kokošková
22.09.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
22.09.2022
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
22.09.2022
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.09.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
23.09.2022
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.09.2022
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
27.09.2022
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
27.09.2022
úterý

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
27.09.2022
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
27.09.2022
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
29.09.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
29.09.2022
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska - PŘELOŽENO Z 13.09.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.09.2022
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
29.09.2022
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
29.09.2022
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
30.09.2022
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
04.10.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
04.10.2022
úterý

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
04.10.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary2.590 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka
06.10.2022
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
06.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
06.10.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
06.10.2022
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Zdeňka Stránská
06.10.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
06.10.2022
čtvrtek

Webinář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
07.10.2022
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.10.2022
pátek

Webinář Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
11.10.2022
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.10.2022
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
11.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
11.10.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary2.590 Kč Hana Kokošková
11.10.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
11.10.2022
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
11.10.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč PhDr. Jitka Janečková
11.10.2022
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
11.10.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
11.10.2022
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
13.10.2022
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
13.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
13.10.2022
čtvrtek

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
13.10.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
13.10.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
13.10.2022
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.10.2022
čtvrtek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
14.10.2022
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.10.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
18.10.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
18.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
18.10.2022
úterý

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
18.10.2022
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
20.10.2022
čtvrtek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20.10.2022
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
20.10.2022
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
20.10.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Hana Kokošková
20.10.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
20.10.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
20.10.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
20.10.2022
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
20.10.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
25.10.2022
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
25.10.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
25.10.2022
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
25.10.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Hana Kokošková
25.10.2022
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
25.10.2022
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
27.10.2022
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
27.10.2022
čtvrtek

Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
27.10.2022
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
27.10.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
27.10.2022
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
27.10.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Mgr. Jiří Adámek
27.10.2022
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
27.10.2022
čtvrtek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
01.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
01.11.2022
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.11.2022
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
01.11.2022
úterý

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
03.11.2022
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
03.11.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
03.11.2022
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.11.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
03.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.11.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
03.11.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
03.11.2022
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
03.11.2022
čtvrtek

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
04.11.2022
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
04.11.2022
pátek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.11.2022
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
08.11.2022
úterý

Webinář Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
08.11.2022
úterý

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
08.11.2022
úterý

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Zdeňka Stránská
08.11.2022
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.11.2022
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka
08.11.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
10.11.2022
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.11.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
10.11.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
10.11.2022
čtvrtek

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
10.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
10.11.2022
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
11.11.2022
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
11.11.2022
pátek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
15.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
15.11.2022
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.11.2022
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.11.2022
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
22.11.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
22.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
22.11.2022
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
22.11.2022
úterý

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
24.11.2022
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
24.11.2022
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
24.11.2022
čtvrtek

Webinář Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
24.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.11.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
25.11.2022
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.11.2022
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
29.11.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
29.11.2022
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
29.11.2022
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.11.2022
úterý

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
01.12.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.12.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
01.12.2022
čtvrtek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
01.12.2022
02.12.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
02.12.2022
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.12.2022
pátek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
06.12.2022
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
06.12.2022
úterý

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
06.12.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
07.12.2022
středa

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
08.12.2022
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
08.12.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.12.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
09.12.2022
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.12.2022
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.12.2022
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
13.12.2022
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.12.2022
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
15.12.2022
čtvrtek

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.12.2022
čtvrtek

Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
15.12.2022
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
15.12.2022
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
15.12.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
16.12.2022
pátek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.12.2022
pátek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA