ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ v Hradci Králové – „Evidence obyvatel“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU školení „Evidence obyvatel, vazby na základní registry a volby do EP v roce 2019 v praxi ohlašoven, obecních úřadů a ORP. Jak využít novou e-občanku občanem ve vazbě na registr obyvatel a evidenci obyvatel.“ – z původního termínu 9. 4. 2019 v Hradci Králové, ul. Riegrovo nám. 1494, se školení přesouvá na 30. 5. 2019 tamtéž.

ZMĚNA TERMÍNU DVOUDENNÍHO ŠKOLENÍ v Brně – „Uplatňování daně z přidané hodnoty“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU DVOUDENNÍHO školení „Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí ve vazbě na změny provedené v roce 2019 a problémy vyskytující se v běžné praxi“ – z původního termínu 12. a 13. 9. 2019 v Brně, hotel Rakovec, ul. Rakovecká 1335/13, se školení přesouvá na 26. a 27. 9. 2019 tamtéž.