Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.12.2022
čtvrtek

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
13.12.2022
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
19.01.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.01.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
26.01.2023
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
26.01.2023
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
31.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
31.01.2023
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
02.02.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.02.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
07.02.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.02.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
09.02.2023
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
16.02.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.02.2023
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
02.03.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
14.03.2023
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
16.03.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.03.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
21.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
21.03.2023
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
04.04.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
04.04.2023
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
11.04.2023
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
13.04.2023
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. David Fátor
18.04.2023
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
20.04.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
20.04.2023
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
25.04.2023
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.04.2023
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
04.05.2023
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.05.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
09.05.2023
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
18.05.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
30.05.2023
úterý

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
01.06.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
08.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
15.06.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
22.06.2023
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.08.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová