Termin Název semináře Město Cena Lektor
27.08.2024
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.08.2024
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
05.09.2024
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
10.09.2024
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
12.09.2024
čtvrtek

Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
17.09.2024
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
17.09.2024
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.09.2024
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
24.09.2024
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
26.09.2024
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
03.10.2024
čtvrtek

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
08.10.2024
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
08.10.2024
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
10.10.2024
čtvrtek

Rodinné právo v Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
15.10.2024
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
15.10.2024
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.10.2024
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.10.2024
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
22.10.2024
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
22.10.2024
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Vašicová Benešová
24.10.2024
čtvrtek

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
29.10.2024
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
29.10.2024
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
05.11.2024
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.11.2024
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
07.11.2024
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
12.11.2024
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.11.2024
čtvrtek

Svatby a registrovaná partnerství po novele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
14.11.2024
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
19.11.2024
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
21.11.2024
čtvrtek

Fakturace v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
21.11.2024
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
28.11.2024
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2024
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
03.12.2024
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Alena Loudová
03.12.2024
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
05.12.2024
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.12.2024
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
12.12.2024
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová