Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  26.09.2023
  úterý

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  03.10.2023
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  05.10.2023
  čtvrtek

  Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  05.10.2023
  čtvrtek

  Czech POINT v praxi úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
  17.10.2023
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  19.10.2023
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  19.10.2023
  čtvrtek

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  24.10.2023
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.10.2023
  úterý

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  26.10.2023
  čtvrtek

  Domovní čísla a označování názvů v obcích - PŘELOŽENO Z 14.09.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  26.10.2023
  čtvrtek

  Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Turek
  31.10.2023
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  02.11.2023
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  07.11.2023
  úterý

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  07.11.2023
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  07.11.2023
  úterý

  Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  09.11.2023
  čtvrtek

  Svatby v praxi z pohledu oddávajícího a matrikáře

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  09.11.2023
  čtvrtek

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
  14.11.2023
  úterý

  Právní úprava taxislužby

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  16.11.2023
  čtvrtek

  Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  16.11.2023
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  21.11.2023
  úterý

  Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
  21.11.2023
  úterý

  Účetní závěrka a inventarizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  23.11.2023
  čtvrtek

  Vidimace a legalizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  30.11.2023
  čtvrtek

  Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  12.12.2023
  úterý

  Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  14.12.2023
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA