Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  25.04.2024
  čtvrtek

  Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  14.05.2024
  úterý

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  14.05.2024
  úterý

  Aktuální trendy a praxe kronikářství měst a obcí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
  16.05.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  30.05.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  20.06.2024
  čtvrtek

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  20.06.2024
  čtvrtek

  Základní registry

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  25.06.2024
  úterý

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  27.08.2024
  úterý

  Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  29.08.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.09.2024
  čtvrtek

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  10.09.2024
  úterý

  Právní úprava taxislužby

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  12.09.2024
  čtvrtek

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  17.09.2024
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  17.09.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  19.09.2024
  čtvrtek

  Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  24.09.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  03.10.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  08.10.2024
  úterý

  Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Hana Kokošková
  08.10.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
  10.10.2024
  čtvrtek

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  15.10.2024
  úterý

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  15.10.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  17.10.2024
  čtvrtek

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  17.10.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  22.10.2024
  úterý

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  22.10.2024
  úterý

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Vašicová Benešová
  24.10.2024
  čtvrtek

  Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
  29.10.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  05.11.2024
  úterý

  Kontrolní řád

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  05.11.2024
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  07.11.2024
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  12.11.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  14.11.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  14.11.2024
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  19.11.2024
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  21.11.2024
  čtvrtek

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  21.11.2024
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  28.11.2024
  čtvrtek

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2024
  čtvrtek

  Matriční a rodinné právo

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
  03.12.2024
  úterý

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Alena Loudová
  03.12.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  05.12.2024
  čtvrtek

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.12.2024
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  12.12.2024
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová