Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
24.05.2022
úterý

Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO Z 19.05.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
26.05.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
02.06.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
09.06.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
14.06.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
16.06.2022
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.06.2022
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2022
čtvrtek

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vlastimil Musil
30.08.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
01.09.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2022
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
20.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
29.09.2022
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.10.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
11.10.2022
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
18.10.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
08.11.2022
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
10.11.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
15.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
22.11.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
29.11.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.