Termin Název semináře Město Cena Lektor
01.09.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2022
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
13.09.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
15.09.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
20.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
20.09.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
27.09.2022
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
29.09.2022
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
04.10.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
06.10.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
11.10.2022
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.10.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
13.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
13.10.2022
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.10.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
20.10.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
20.10.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
25.10.2022
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
27.10.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
01.11.2022
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
08.11.2022
úterý

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
10.11.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
15.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
22.11.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
24.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.11.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
29.11.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
01.12.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
08.12.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
13.12.2022
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
15.12.2022
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská