Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
28.01.2020
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
06.02.2020
čtvrtek

Evidence obyvatel na úrovni malých obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
18.02.2020
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
03.03.2020
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady tady a teď – v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Eva Doležalová
05.03.2020
čtvrtek

Základy pěstounské péče a osvojení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč JUDr. Věra Novotná
10.03.2020
úterý

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč PhDr. Jitka Janečková
12.03.2020
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Lucie Potocká
19.03.2020
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Jiří Frančík
24.03.2020
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
31.03.2020
úterý

Volby v roce 2020, výklad a organizace aktuálních voleb, novinky ve volebním procesu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Eva Doležalová
16.04.2020
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
21.04.2020
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
23.04.2020
čtvrtek

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
30.04.2020
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.05.2020
čtvrtek

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Zdeňka Stránská
19.05.2020
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2020 na desítkách praktických příkladů z praxe

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Marika Voženílková
26.05.2020
úterý

Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
02.06.2020
úterý

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.06.2020
čtvrtek

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.