Termin Název semináře Město Cena Lektor
31.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
15.09.2022
čtvrtek

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
22.09.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Hana Kokošková
13.10.2022
čtvrtek

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
18.10.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová