Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.02.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Marika Voženílková
22.02.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Hana Kokošková
03.03.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
07.04.2022
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
12.04.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč PhDr. Jitka Janečková
21.04.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení… - PŘELOŽENO Z 24. 2. 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
28.04.2022
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Lucie Potocká
05.05.2022
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
31.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová