Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.09.2022
čtvrtek

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
22.09.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Hana Kokošková
06.10.2022
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Zdeňka Stránská
11.10.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč PhDr. Jitka Janečková
13.10.2022
čtvrtek

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Mgr. Veronika Benešová
18.10.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
03.11.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká