Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
01.10.2020
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2020 na desítkách praktických příkladů z praxe

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Marika Voženílková
06.10.2020
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Zdeňka Stránská
13.10.2020
úterý

Fakturace od A - Z v praxi roku 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Květoslava Novotná
15.10.2020
čtvrtek

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč PhDr. Jitka Janečková
20.10.2020
úterý

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
22.10.2020
čtvrtek

Evidence obyvatel na úrovni malých obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
29.10.2020
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Petr Kramář
03.11.2020
úterý

Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
19.11.2020
čtvrtek

Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
24.11.2020
úterý

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
03.12.2020
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 15.9.2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
10.12.2020
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.01.2021
středa

Cestovní náhrady v roce 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Květoslava Novotná
04.03.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová