Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.09.2019
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
01.10.2019
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
03.10.2019
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2019 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Ing. Marika Voženílková
08.10.2019
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.10.2019
středa

Fakturace od A - Z v praxi roku 2019

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Květoslava Novotná
10.10.2019
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Ing. Vlasta Šormová
15.10.2019
úterý

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2019

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč PhDr. Jitka Janečková
24.10.2019
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Mgr. Lucie Potocká
29.10.2019
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
31.10.2019
čtvrtek

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700 Kč JUDr. Věra Novotná
07.11.2019
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Mgr. Petr Kramář
12.11.2019
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady v právní úpravě a v praxi úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Mgr. Eva Doležalová
14.11.2019
čtvrtek

Proces řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Ing. Petr Franěk
19.11.2019
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700 Kč Mgr. Hana Kuncová
21.11.2019
čtvrtek

Ohlašovna obyvatel v praxi malých obcí, seznam voličů, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Ing. Ivana Kotrčová
26.11.2019
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.12.2019
čtvrtek

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700 Kč Zdeňka Stránská