Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  07.12.2021
  úterý

  Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
  09.12.2021
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  14.12.2021
  úterý

  Hlavní chyby v práci úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  13.01.2022
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  18.01.2022
  úterý

  Hlavní chyby v práci úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  20.01.2022
  čtvrtek

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Květoslava Novotná
  25.01.2022
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
  27.01.2022
  čtvrtek

  Předoddavkové řízení

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Bc. Hana Kazimírská
  15.02.2022
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  01.03.2022
  úterý

  Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
  08.03.2022
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.03.2022
  čtvrtek

  Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
  10.03.2022
  čtvrtek

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
  14.04.2022
  čtvrtek

  Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  14.04.2022
  čtvrtek

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Květoslava Novotná
  21.04.2022
  čtvrtek

  Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
  28.04.2022
  čtvrtek

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
  29.04.2022
  pátek

  Domovní čísla a označování názvů v obcích

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
  10.05.2022
  úterý

  Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  12.05.2022
  čtvrtek

  Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
  07.06.2022
  úterý

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
  23.06.2022
  čtvrtek

  Hlavní chyby v práci úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA