Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.09.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.09.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
03.10.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.10.2023
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Zdeňka Stránská
24.10.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
07.11.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
28.11.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
05.12.2023
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
07.12.2023
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská