Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.09.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
22.09.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
22.09.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
29.09.2022
čtvrtek

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska - PŘELOŽENO Z 13.09.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.10.2022
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka
11.10.2022
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
11.10.2022
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
18.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
20.10.2022
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
25.10.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
25.10.2022
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
27.10.2022
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.11.2022
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.11.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
03.11.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
10.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
22.11.2022
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
06.12.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
15.12.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová