Termin Název semináře Město Cena Lektor
05.09.2024
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.09.2024
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
17.09.2024
úterý

Rodinné právo v Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
24.09.2024
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.09.2024
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
03.10.2024
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
08.10.2024
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
17.10.2024
čtvrtek

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
22.10.2024
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
24.10.2024
čtvrtek

Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
31.10.2024
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
31.10.2024
čtvrtek

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
14.11.2024
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
19.11.2024
úterý

Fakturace v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
19.11.2024
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2024
čtvrtek

Svatby a registrovaná partnerství po novele

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
03.12.2024
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
03.12.2024
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.12.2024
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová