Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  02.05.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  07.05.2024
  úterý

  Svatby a registrovaná partnerství po novele - PŘELOŽENO Z 23.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  30.05.2024
  čtvrtek

  Mezinárodní právo v kontextu novely zákona o matrikách

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
  04.06.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  18.06.2024
  úterý

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  05.09.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.09.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  17.09.2024
  úterý

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  24.09.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  24.09.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
  03.10.2024
  čtvrtek

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  08.10.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  17.10.2024
  čtvrtek

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  22.10.2024
  úterý

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  24.10.2024
  čtvrtek

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  31.10.2024
  čtvrtek

  Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  31.10.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  14.11.2024
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  19.11.2024
  úterý

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  19.11.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  03.12.2024
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  03.12.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.12.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová