Termin Název semináře Město Cena Lektor
17.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
17.01.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.01.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
31.01.2023
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.02.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.02.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
28.02.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
02.03.2023
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
03.03.2023
pátek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
07.03.2023
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
07.03.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Zdeňka Stránská
09.03.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
21.03.2023
úterý

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.03.2023
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
04.04.2023
úterý

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
13.04.2023
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
20.04.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
18.05.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
25.05.2023
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
15.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA