Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
07.09.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
09.09.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.09.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Květoslava Novotná
14.09.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
16.09.2021
čtvrtek

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
21.09.2021
úterý

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.09.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
23.09.2021
čtvrtek

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
30.09.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
30.09.2021
čtvrtek

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
05.10.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
05.10.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
12.10.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Hana Kokošková
12.10.2021
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
14.10.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
14.10.2021
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
26.10.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Zdeňka Stránská
01.11.2021
pondělí

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.11.2021
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.11.2021
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.11.2021
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
09.11.2021
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
11.11.2021
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.11.2021
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
16.11.2021
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
18.11.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
23.11.2021
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
25.11.2021
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
25.11.2021
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
02.12.2021
čtvrtek

Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.12.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
07.12.2021
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
09.12.2021
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
09.12.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2021
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA