Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
04.02.2020
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
25.02.2020
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
03.03.2020
úterý

Proces řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Petr Franěk
10.03.2020
úterý

Volby v roce 2020, výklad a organizace aktuálních voleb, novinky ve volebním procesu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Eva Doležalová
17.03.2020
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.04.2020
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Petr Kramář
28.04.2020
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2020 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Jaroslav Kozel
05.05.2020
úterý

Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
19.05.2020
úterý

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
26.05.2020
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
02.06.2020
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady tady a teď – v právní úpravě a v praxi úřadů - PŘELOŽENO Z 28. 1. 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Eva Doležalová