Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
28.04.2020
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2020 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Jaroslav Kozel
05.05.2020
úterý

Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
19.05.2020
úterý

Etiketa úředníka veřejné správy v psaném, písemném i ústním projevu a nejen to… se zaměřením na etický kodex úředníka a normu ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
26.05.2020
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
02.06.2020
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady tady a teď – v právní úpravě a v praxi úřadů - PŘELOŽENO Z 28. 1. 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Eva Doležalová
16.06.2020
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku - PŘELOŽENO Z 7. 4. 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Petr Kramář
23.06.2020
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky - PŘELOŽENO Z 17. 3. 2020

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.10.2020
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč JUDr. Eva Kuzmová