Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
07.09.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
05.10.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
12.10.2021
úterý

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Alena Loudová