Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
19.11.2019
úterý

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.05.2020
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA