Termin Název semináře Město Cena Lektor
05.10.2023
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
12.10.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.10.2023
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová