Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
16.03.2021
úterý

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.04.2021
úterý

Úředník a jeho písemný projev – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
06.05.2021
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA