Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.05.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
02.06.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 05.05.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
16.06.2022
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
06.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
11.10.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
20.10.2022
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
25.10.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Hana Kokošková
03.11.2022
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
22.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
07.12.2022
středa

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
15.12.2022
čtvrtek

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA