Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.01.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.01.2023
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
02.02.2023
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.02.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
14.02.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
23.02.2023
čtvrtek

Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
23.02.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
28.02.2023
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.03.2023
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
14.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
23.03.2023
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. David Fátor
28.03.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Zdeňka Stránská
06.04.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
25.04.2023
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
16.05.2023
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
18.05.2023
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
23.05.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA