Termin Název semináře Město Cena Lektor
22.09.2022
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
27.09.2022
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
06.10.2022
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
11.10.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
20.10.2022
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
20.10.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
25.10.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Hana Kokošková
03.11.2022
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
08.11.2022
úterý

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Zdeňka Stránská
08.11.2022
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka
22.11.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
22.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
01.12.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
06.12.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
15.12.2022
čtvrtek

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA