Termin Název semináře Město Cena Lektor
24.08.2023
25.08.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.08.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.09.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.09.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
19.09.2023
úterý

Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
21.09.2023
22.09.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů – dvoudenní

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
26.09.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.10.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
05.10.2023
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
05.10.2023
čtvrtek

Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
10.10.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
10.10.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
12.10.2023
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
19.10.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.10.2023
úterý

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
24.10.2023
úterý

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.10.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
16.11.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
21.11.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2023
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
30.11.2023
čtvrtek

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
30.11.2023
01.12.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí. Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
07.12.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
12.12.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.12.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová