Termin Název semináře Město Cena Lektor
03.02.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.02.2022
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.02.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
10.02.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
10.02.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi vč. novely archivního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
17.02.2022
čtvrtek

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.02.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Hana Kazimírská
22.02.2022
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
24.02.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
01.03.2022
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
03.03.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Hana Kokošková
10.03.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
10.03.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
17.03.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
17.03.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
22.03.2022
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč emeritní plk. Josef Sláma
24.03.2022
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
24.03.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
31.03.2022
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
05.04.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
12.04.2022
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
14.04.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
14.04.2022
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.04.2022
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Květoslava Novotná
21.04.2022
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
21.04.2022
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
21.04.2022
22.04.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky a starosty: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Bc. Hana Kazimírská
05.05.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
10.05.2022
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.05.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
19.05.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
31.05.2022
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
02.06.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
02.06.2022
03.06.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.06.2022
úterý

Zdravý životní styl pro úředníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.000 Kč Mgr. Michal Kroupa
14.06.2022
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
21.06.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Marika Voženílková
23.06.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
23.08.2022
úterý

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.08.2022
26.08.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec5.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.09.2022
23.09.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil