Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  06.06.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky - PŘELOŽENO Z 02.05.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  20.06.2024
  čtvrtek

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  22.08.2024
  23.08.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec7.490 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  27.08.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  03.09.2024
  úterý

  Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
  10.09.2024
  úterý

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  17.09.2024
  úterý

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  17.09.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
  19.09.2024
  čtvrtek

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  19.09.2024
  čtvrtek

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  24.09.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  26.09.2024
  čtvrtek

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  26.09.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  26.09.2024
  27.09.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář: Daň z přidané hodnoty

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec8.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  01.10.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  08.10.2024
  úterý

  Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  08.10.2024
  úterý

  Matriční a rodinné právo

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
  10.10.2024
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  10.10.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  15.10.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  15.10.2024
  úterý

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  17.10.2024
  čtvrtek

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  22.10.2024
  úterý

  Správní řízení v taxislužbě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  24.10.2024
  25.10.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář: Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec8.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  31.10.2024
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  31.10.2024
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  05.11.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.11.2024
  úterý

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  07.11.2024
  08.11.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář pro matrikářky: Zákon o matrikách a státní občanství, Mezinárodní právo po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec8.590 Kč Zdeňka Stránská
  Mgr. Lucie Potocká
  12.11.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  14.11.2024
  čtvrtek

  Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  19.11.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  21.11.2024
  čtvrtek

  Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
  21.11.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  26.11.2024
  úterý

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  26.11.2024
  úterý

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  26.11.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2024
  čtvrtek

  Právní úprava přestupků

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  03.12.2024
  úterý

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  05.12.2024
  čtvrtek

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  10.12.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA