Termin Název semináře Město Cena Lektor
26.10.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
02.11.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
02.11.2021
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
04.11.2021
05.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Hlavní chyby v práci úředníka.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec5.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.11.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
04.11.2021
čtvrtek

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
09.11.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
11.11.2021
čtvrtek

Stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
11.11.2021
12.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád pro začátečníky – doplňující kurz k ZOZ - PŘELOŽENO Z 23. A 24. 9. 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec5.990 Kč Mgr. Petr Kramář
16.11.2021
úterý

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
23.11.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
23.11.2021
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
25.11.2021
26.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec5.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
30.11.2021
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
02.12.2021
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jiří Frančík
02.12.2021
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
02.12.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2021
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.12.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel - PŘELOŽENO Z 11.11.2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
16.12.2021
čtvrtek

Daň z přidané hodnoty pro rok 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Marika Voženílková
20.01.2022
čtvrtek

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
01.02.2022
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.03.2022
čtvrtek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12.04.2022
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
28.04.2022
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.05.2022
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2022
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.08.2022
úterý

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová