Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  05.12.2023
  úterý

  Vidimace a legalizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  07.12.2023
  čtvrtek

  Vedení úřední desky a e-desky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  12.12.2023
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  14.12.2023
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  09.01.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  23.01.2024
  úterý

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  25.01.2024
  čtvrtek

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  30.01.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  06.02.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  06.02.2024
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  13.02.2024
  úterý

  Právní úprava přestupků

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  15.02.2024
  čtvrtek

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  27.02.2024
  úterý

  Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  27.02.2024
  úterý

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  29.02.2024
  čtvrtek

  Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
  05.03.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.03.2024
  úterý

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  07.03.2024
  čtvrtek

  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  07.03.2024
  čtvrtek

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  14.03.2024
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  19.03.2024
  úterý

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  21.03.2024
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  04.04.2024
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  09.04.2024
  úterý

  Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  18.04.2024
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  02.05.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  09.05.2024
  čtvrtek

  Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  16.05.2024
  čtvrtek

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  21.05.2024
  úterý

  Správní řád ve vazbě na stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  28.05.2024
  úterý

  Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA