Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
19.08.2021
20.08.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno6.490 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
26.08.2021
27.08.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.09.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
07.09.2021
úterý

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
09.09.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek - PŘELOŽENO Z 2. 9. 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.09.2021
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
09.09.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.09.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Hana Kokošková
14.09.2021
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
16.09.2021
čtvrtek

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
23.09.2021
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
23.09.2021
24.09.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád pro začátečníky - příprava na ZOZ

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
Brno5.990 Kč Mgr. Petr Kramář
23.09.2021
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
30.09.2021
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.10.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
12.10.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Květoslava Novotná
12.10.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
14.10.2021
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.10.2021
15.10.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
14.10.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
19.10.2021
úterý

Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
19.10.2021
úterý

Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
21.10.2021
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
21.10.2021
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
26.10.2021
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
26.10.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
02.11.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
02.11.2021
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
04.11.2021
05.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Hlavní chyby v práci úředníka.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.11.2021
čtvrtek

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
09.11.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
11.11.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
11.11.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
16.11.2021
úterý

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
18.11.2021
čtvrtek

Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.11.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
23.11.2021
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
25.11.2021
26.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
30.11.2021
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
02.12.2021
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jiří Frančík
02.12.2021
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
02.12.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2021
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA