Termin Název semináře Město Cena Lektor
23.08.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.08.2022
26.08.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.08.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
01.09.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi vč. novely archivního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
13.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
15.09.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
15.09.2022
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
22.09.2022
23.09.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.09.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
27.09.2022
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
29.09.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
29.09.2022
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
04.10.2022
úterý

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.10.2022
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
06.10.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matrik

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
11.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
11.10.2022
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
13.10.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
13.10.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč MVDr. Pavel Michalica
18.10.2022
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
27.10.2022
čtvrtek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
03.11.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.11.2022
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.11.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
10.11.2022
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.11.2022
čtvrtek

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
22.11.2022
úterý

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
29.11.2022
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.11.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
01.12.2022
02.12.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
08.12.2022
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
08.12.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
13.12.2022
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová