Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.12.2022
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
08.12.2022
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
13.12.2022
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
12.01.2023
čtvrtek

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.01.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
19.01.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
24.01.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
26.01.2023
čtvrtek

Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
31.01.2023
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.01.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
02.02.2023
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
02.02.2023
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
07.02.2023
úterý

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
09.02.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
09.02.2023
čtvrtek

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
23.02.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.02.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
28.02.2023
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.03.2023
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
07.03.2023
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
14.03.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.03.2023
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
16.03.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.03.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
21.03.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
23.03.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny - PŘELOŽENO Z 19.01.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
23.03.2023
čtvrtek

Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
28.03.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
28.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
04.04.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
11.04.2023
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
13.04.2023
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.04.2023
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
25.04.2023
úterý

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
27.04.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
09.05.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
11.05.2023
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
23.05.2023
úterý

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
25.05.2023
čtvrtek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.05.2023
26.05.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
25.05.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
01.06.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.06.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.08.2023
25.08.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová