Termin Název semináře Město Cena Lektor
19.05.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
19.05.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
26.05.2022
27.05.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí. Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
31.05.2022
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
02.06.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
02.06.2022
03.06.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.06.2022
úterý

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
14.06.2022
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
21.06.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Marika Voženílková
23.06.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
21.07.2022
22.07.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
Brno Rakovec6.990 Kč Ing. Ján Janovíček
23.08.2022
úterý

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.08.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.08.2022
26.08.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.08.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
13.09.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
13.09.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
22.09.2022
23.09.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
29.09.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.10.2022
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
11.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
01.11.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Ivana Kotrčová
10.11.2022
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.11.2022
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.12.2022
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová