Termin Název semináře Město Cena Lektor
31.05.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
31.05.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
09.06.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Zdeňka Stránská
20.09.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
27.10.2022
čtvrtek

Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
01.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová