Termin Název semináře Město Cena Lektor
15.09.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Karel Matuška
20.09.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
04.10.2022
úterý

Fakturace v praxi roku 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
13.10.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
20.10.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
27.10.2022
čtvrtek

Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
01.11.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová