Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
14.05.2021
pátek

Webinář Správní řízení podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.05.2021
pátek

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
18.05.2021
úterý

Webinář Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
18.05.2021
úterý

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v roce 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
20.05.2021
čtvrtek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20.05.2021
čtvrtek

Webinář Úředník a jeho písemný projev – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.05.2021
pátek

Webinář Evidence obyvatel na úrovni malých obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
21.05.2021
pátek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
25.05.2021
úterý

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.05.2021
úterý

Webinář Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
27.05.2021
čtvrtek

Webinář Daň z přidané hodnoty pro obce a další územně samosprávné celky – praktické příklady pro rok 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Marika Voženílková
27.05.2021
čtvrtek

Webinář Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
28.05.2021
pátek

Webinář Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
28.05.2021
pátek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.06.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ján Janovíček
01.06.2021
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
01.06.2021
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
01.06.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
01.06.2021
úterý

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
01.06.2021
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
01.06.2021
úterý

Webinář Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.06.2021
středa

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
1.800 Kč JUDr. Hynek Pečinka
03.06.2021
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.06.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
03.06.2021
čtvrtek

Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Liberec2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
03.06.2021
čtvrtek

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Alena Loudová
03.06.2021
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
03.06.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.06.2021
čtvrtek

Webinář Správní řád pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
03.06.2021
čtvrtek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
04.06.2021
pátek

Webinář Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
04.06.2021
pátek

Webinář Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Hana Kazimírská
08.06.2021
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.06.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Ján Janovíček
08.06.2021
úterý

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout, narušení dodávek pitné vody apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
08.06.2021
úterý

Webinář Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
08.06.2021
úterý

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
10.06.2021
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
10.06.2021
čtvrtek

Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
10.06.2021
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout, narušení dodávek pitné vody apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
10.06.2021
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí v roce 2021 na desítkách praktických příkladů z praxe

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Marika Voženílková
10.06.2021
čtvrtek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
10.06.2021
čtvrtek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.06.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
11.06.2021
pátek

Webinář Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
11.06.2021
pátek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
14.06.2021
pondělí

Webinář Správní řízení ve věci stanovení příspěvku na úřadu péče poskytované dětem v zařízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2021
pondělí

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
2.000 Kč
15.06.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
15.06.2021
úterý

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Karel Matuška
15.06.2021
úterý

Spisová služba a archivnictví

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
15.06.2021
úterý

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
15.06.2021
úterý

Webinář Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
17.06.2021
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
17.06.2021
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.06.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Radek Pokorný
17.06.2021
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.06.2021
čtvrtek

Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
18.06.2021
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
18.06.2021
pátek

Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
22.06.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Bc. Andrea Gotthardová
22.06.2021
úterý

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout, narušení dodávek pitné vody apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
22.06.2021
úterý

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
22.06.2021
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.06.2021
čtvrtek

Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.06.2021
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
24.06.2021
čtvrtek

Úředník a jeho písemný projev – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
24.06.2021
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
24.06.2021
čtvrtek

Webinář Obec a vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
24.06.2021
čtvrtek

Webinář Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
25.06.2021
pátek

Webinář Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
25.06.2021
pátek

Webinář Czech POINT - využití v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
29.06.2021
úterý

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
29.06.2021
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
29.06.2021
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.08.2021
úterý

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
26.08.2021
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
02.09.2021
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
07.09.2021
úterý

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
23.09.2021
čtvrtek

Spisová služba a archivnictví

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
14.10.2021
čtvrtek

Spisová služba a archivnictví

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová