Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  26.09.2023
  úterý

  Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  26.09.2023
  úterý

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  26.09.2023
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  26.09.2023
  úterý

  Webinář Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910) (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  03.10.2023
  úterý

  Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  03.10.2023
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  03.10.2023
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  04.10.2023
  středa

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář) - PŘELOŽENO Z 03.10.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
  04.10.2023
  středa

  Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
  05.10.2023
  čtvrtek

  Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  05.10.2023
  čtvrtek

  Svatby v praxi z pohledu oddávajícího a matrikáře

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  05.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  05.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.10.2023
  čtvrtek

  Czech POINT v praxi úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
  06.10.2023
  pátek

  Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  06.10.2023
  pátek

  Webinář Nájemní vztahy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
  10.10.2023
  úterý

  Právní úprava taxislužby

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  České Budějovice2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  10.10.2023
  úterý

  Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Hana Kokošková
  10.10.2023
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  10.10.2023
  úterý

  Matriční a rodinné právo

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
  10.10.2023
  úterý

  Webinář Zákon o registru smluv v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
  10.10.2023
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  České Budějovice2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  11.10.2023
  středa

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  11.10.2023
  středa

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Pavel Vank
  12.10.2023
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  12.10.2023
  čtvrtek

  Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém - PŘELOŽENO Z 19.09.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  12.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob – procesní část (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
  12.10.2023
  čtvrtek

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  13.10.2023
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  13.10.2023
  pátek

  Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  17.10.2023
  úterý

  Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  17.10.2023
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  17.10.2023
  úterý

  Správní řízení podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Olomouc2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  17.10.2023
  úterý

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  17.10.2023
  úterý

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  18.10.2023
  středa

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven - PŘELOŽENO Z 05.12.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  19.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  19.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  19.10.2023
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  19.10.2023
  čtvrtek

  Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Jihlava2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
  19.10.2023
  čtvrtek

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  19.10.2023
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Olomouc2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  19.10.2023
  čtvrtek

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  20.10.2023
  pátek

  Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  20.10.2023
  pátek

  Webinář Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  24.10.2023
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.10.2023
  úterý

  Právní úprava přestupků

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  24.10.2023
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  24.10.2023
  úterý

  Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  24.10.2023
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  České Budějovice2.590 Kč Mgr. Karel Matuška
  24.10.2023
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  24.10.2023
  úterý

  Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  24.10.2023
  úterý

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  24.10.2023
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  25.10.2023
  středa

  Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  25.10.2023
  středa

  Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
  26.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  26.10.2023
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  26.10.2023
  čtvrtek

  Domovní čísla a označování názvů v obcích - PŘELOŽENO Z 14.09.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  26.10.2023
  čtvrtek

  Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
  26.10.2023
  čtvrtek

  Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Turek
  26.10.2023
  čtvrtek

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  26.10.2023
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  27.10.2023
  pátek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
  27.10.2023
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  31.10.2023
  úterý

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  31.10.2023
  úterý

  Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  31.10.2023
  úterý

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  31.10.2023
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  01.11.2023
  středa

  Webinář Veřejné zakázky – změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny) (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
  02.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  02.11.2023
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  02.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  03.11.2023
  pátek

  Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  03.11.2023
  pátek

  Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  07.11.2023
  úterý

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  07.11.2023
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
  07.11.2023
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  07.11.2023
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  07.11.2023
  úterý

  Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  07.11.2023
  úterý

  Czech POINT v praxi úředníka

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
  07.11.2023
  úterý

  Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  České Budějovice2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  08.11.2023
  středa

  Webinář Obec a odpadové hospodářství (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  08.11.2023
  středa

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Pavel Vank
  09.11.2023
  čtvrtek

  Svatby v praxi z pohledu oddávajícího a matrikáře

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  09.11.2023
  čtvrtek

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
  09.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. David Fátor
  09.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Zdeňka Stránská
  09.11.2023
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  09.11.2023
  čtvrtek

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Hradec Králové2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  10.11.2023
  pátek

  Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  10.11.2023
  pátek

  Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  14.11.2023
  úterý

  Právní úprava taxislužby

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  14.11.2023
  úterý

  Webinář Pokladna – vedení, účtování, kontrola (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  14.11.2023
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Plzeň2.590 Kč PhDr. Jitka Janečková
  14.11.2023
  úterý

  Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  16.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  16.11.2023
  čtvrtek

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
  16.11.2023
  čtvrtek

  Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  16.11.2023
  čtvrtek

  Vidimace a legalizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  16.11.2023
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  21.11.2023
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  21.11.2023
  úterý

  Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  21.11.2023
  úterý

  Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
  21.11.2023
  úterý

  Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  21.11.2023
  úterý

  Účetní závěrka a inventarizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  23.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
  23.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  23.11.2023
  čtvrtek

  Vidimace a legalizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  24.11.2023
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.11.2023
  pátek

  Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2023
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
  28.11.2023
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2023
  úterý

  Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  28.11.2023
  úterý

  Účetní závěrka a inventarizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  29.11.2023
  středa

  Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  30.11.2023
  čtvrtek

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  30.11.2023
  čtvrtek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
  30.11.2023
  01.12.2023
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář pro matrikářky: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí. Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
  Mgr. Lucie Potocká
  30.11.2023
  čtvrtek

  Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  30.11.2023
  čtvrtek

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  01.12.2023
  pátek

  Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  01.12.2023
  pátek

  Webinář CzechPOINT v praxi úředníka (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
  05.12.2023
  úterý

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.12.2023
  úterý

  Účetní závěrka a inventarizace

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  06.12.2023
  středa

  Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  07.12.2023
  čtvrtek

  Svatby v praxi z pohledu oddávajícího a matrikáře

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  07.12.2023
  čtvrtek

  Vedení úřední desky a e-desky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  07.12.2023
  čtvrtek

  Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
  08.12.2023
  pátek

  Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  08.12.2023
  pátek

  Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
  12.12.2023
  úterý

  Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  12.12.2023
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
  12.12.2023
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  12.12.2023
  úterý

  Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  13.12.2023
  středa

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  13.12.2023
  středa

  Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář) - PŘELOŽENO Z 07.12.2023

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  14.12.2023
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  14.12.2023
  čtvrtek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  14.12.2023
  čtvrtek

  Webinář Fakturace v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  14.12.2023
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  15.12.2023
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  15.12.2023
  pátek

  Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  19.12.2023
  úterý

  Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  19.12.2023
  úterý

  Webinář Vedení úřední desky a e-desky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA