Termin Název semináře Město Cena Lektor
08.12.2022
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
08.12.2022
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
08.12.2022
čtvrtek

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
08.12.2022
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
09.12.2022
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.12.2022
pátek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
13.12.2022
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.12.2022
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
13.12.2022
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
13.12.2022
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.12.2022
středa

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 30.11.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
14.12.2022
středa

Webinář Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
15.12.2022
čtvrtek

Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
16.12.2022
pátek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.12.2022
pátek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.01.2023
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
06.01.2023
pátek

Webinář Vidimace a legalizace - PŘELOŽENO Z 02.12.2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
06.01.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
10.01.2023
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.01.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
12.01.2023
čtvrtek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12.01.2023
čtvrtek

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.01.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
17.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
17.01.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.01.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.01.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
19.01.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
20.01.2023
pátek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
20.01.2023
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
24.01.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.01.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
24.01.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
26.01.2023
čtvrtek

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Květoslava Novotná
26.01.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.01.2023
čtvrtek

Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
26.01.2023
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
26.01.2023
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
26.01.2023
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
27.01.2023
pátek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.01.2023
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.01.2023
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.01.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
31.01.2023
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.01.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.01.2023
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
02.02.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.02.2023
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.02.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
02.02.2023
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
02.02.2023
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
02.02.2023
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
03.02.2023
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.02.2023
pátek

Webinář Příprava na provedení přezkumu hospodaření obcí a krajů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
07.02.2023
úterý

Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
07.02.2023
úterý

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
07.02.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.02.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.02.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
09.02.2023
čtvrtek

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
09.02.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
09.02.2023
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
10.02.2023
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.02.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.02.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
14.02.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
14.02.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
14.02.2023
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
16.02.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
16.02.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.02.2023
čtvrtek

Webinář Nájemní vztahy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
17.02.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
21.02.2023
úterý

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
21.02.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Karel Matuška
21.02.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
23.02.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.02.2023
čtvrtek

Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
23.02.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
23.02.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.02.2023
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
23.02.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
23.02.2023
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Mgr. David Fátor
23.02.2023
čtvrtek

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
24.02.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.02.2023
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
28.02.2023
úterý

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.02.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
28.02.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
02.03.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
02.03.2023
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
02.03.2023
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
02.03.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
02.03.2023
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
03.03.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.03.2023
pátek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.03.2023
pátek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
07.03.2023
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
07.03.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Zdeňka Stránská
07.03.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
07.03.2023
úterý

Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Ing. Jana Zmeškalová
07.03.2023
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
09.03.2023
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.03.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
09.03.2023
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
10.03.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.03.2023
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
14.03.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.03.2023
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
14.03.2023
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
16.03.2023
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Květoslava Novotná
16.03.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.03.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
16.03.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.03.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
16.03.2023
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
17.03.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.03.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
21.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
21.03.2023
úterý

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.03.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.03.2023
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Hana Kokošková
21.03.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
21.03.2023
úterý

Webinář Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
23.03.2023
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
23.03.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny - PŘELOŽENO Z 19.01.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
23.03.2023
čtvrtek

Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
23.03.2023
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
23.03.2023
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. David Fátor
23.03.2023
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.03.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.03.2023
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.03.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
28.03.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
28.03.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Zdeňka Stránská
28.03.2023
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
30.03.2023
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
30.03.2023
čtvrtek

Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
30.03.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
30.03.2023
čtvrtek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
31.03.2023
pátek

Webinář Stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.03.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.04.2023
úterý

Webinář Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
04.04.2023
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.04.2023
úterý

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
04.04.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
04.04.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
04.04.2023
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jiří Frančík
06.04.2023
čtvrtek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
06.04.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
06.04.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Mgr. Jiří Adámek
06.04.2023
čtvrtek

Webinář Obec a vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
11.04.2023
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
11.04.2023
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
13.04.2023
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.04.2023
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
13.04.2023
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
13.04.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč PhDr. Jitka Janečková
13.04.2023
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. David Fátor
13.04.2023
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
14.04.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.04.2023
pátek

Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
18.04.2023
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
20.04.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.04.2023
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
20.04.2023
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
20.04.2023
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
20.04.2023
čtvrtek

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
21.04.2023
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21.04.2023
pátek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
25.04.2023
úterý

Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.04.2023
úterý

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
25.04.2023
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
25.04.2023
úterý

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
27.04.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
27.04.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
27.04.2023
čtvrtek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
27.04.2023
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
27.04.2023
čtvrtek

Webinář Nájemní vztahy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
28.04.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
28.04.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.05.2023
úterý

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.05.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
04.05.2023
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.05.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
04.05.2023
čtvrtek

Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
05.05.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.05.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.05.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.05.2023
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
09.05.2023
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
09.05.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
11.05.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
11.05.2023
čtvrtek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
11.05.2023
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
11.05.2023
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Marie Procházková
12.05.2023
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12.05.2023
pátek

Webinář Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
16.05.2023
úterý

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Květoslava Novotná
16.05.2023
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.05.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
18.05.2023
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Květoslava Novotná
18.05.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.05.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
18.05.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
18.05.2023
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
19.05.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.05.2023
úterý

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
23.05.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.05.2023
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.05.2023
úterý

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
25.05.2023
čtvrtek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.05.2023
26.05.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
25.05.2023
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
25.05.2023
čtvrtek

Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
25.05.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
25.05.2023
čtvrtek

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
26.05.2023
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.05.2023
pátek

Webinář Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
30.05.2023
úterý

Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
30.05.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.05.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
30.05.2023
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
01.06.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.06.2023
čtvrtek

Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
01.06.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.06.2023
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
02.06.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.06.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.06.2023
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
08.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
09.06.2023
pátek

Webinář Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
09.06.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
13.06.2023
úterý

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
13.06.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
15.06.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
16.06.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.06.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
20.06.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.06.2023
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.06.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.06.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
27.06.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.06.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.06.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.08.2023
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.08.2023
25.08.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.08.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová