Termin Název semináře Město Cena Lektor
25.01.2022
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
27.01.2022
čtvrtek

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
27.01.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Marie Procházková
27.01.2022
čtvrtek

Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
27.01.2022
čtvrtek

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
28.01.2022
pátek

Webinář Obec a odpadové hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
28.01.2022
pátek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.02.2022
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
01.02.2022
úterý

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.02.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.02.2022
čtvrtek

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka
03.02.2022
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.02.2022
pátek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
04.02.2022
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.02.2022
úterý

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
08.02.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
08.02.2022
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
08.02.2022
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.02.2022
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
10.02.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
10.02.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.02.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi vč. novely archivního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
10.02.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
10.02.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
11.02.2022
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.02.2022
pátek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
15.02.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
15.02.2022
úterý

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
15.02.2022
úterý

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
15.02.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Marika Voženílková
17.02.2022
čtvrtek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
17.02.2022
čtvrtek

Webinář Příprava na provedení přezkumu hospodaření obcí a krajů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
17.02.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.02.2022
čtvrtek

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
18.02.2022
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.02.2022
pátek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
22.02.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Hana Kazimírská
22.02.2022
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
22.02.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Karel Matuška
22.02.2022
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
22.02.2022
úterý

Zdravý životní styl pro úředníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Praha2.000 Kč Mgr. Michal Kroupa
22.02.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Hana Kokošková
24.02.2022
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.02.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
24.02.2022
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.02.2022
čtvrtek

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
24.02.2022
čtvrtek

Webinář Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a připravovaný návrh nového zákona na ochranu oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
25.02.2022
pátek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
01.03.2022
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
01.03.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Radek Pokorný
01.03.2022
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
01.03.2022
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
03.03.2022
čtvrtek

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.03.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
03.03.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.03.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
03.03.2022
čtvrtek

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Marika Voženílková
03.03.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Hana Kokošková
08.03.2022
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
08.03.2022
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
08.03.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
08.03.2022
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.03.2022
čtvrtek

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
10.03.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
10.03.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
10.03.2022
čtvrtek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
10.03.2022
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
10.03.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
10.03.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
10.03.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Hana Kokošková
11.03.2022
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
15.03.2022
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
17.03.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
17.03.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Zdeňka Stránská
17.03.2022
čtvrtek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.03.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.03.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
17.03.2022
čtvrtek

Webinář Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
22.03.2022
úterý

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Bc. Hana Kazimírská
22.03.2022
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
22.03.2022
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč emeritní plk. Josef Sláma
22.03.2022
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
24.03.2022
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
24.03.2022
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi vč. novely archivního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
24.03.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
24.03.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.03.2022
čtvrtek

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Alena Loudová
24.03.2022
čtvrtek

Zdravý životní styl pro úředníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava2.000 Kč Mgr. Michal Kroupa
24.03.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
25.03.2022
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
29.03.2022
úterý

Webinář Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí, včetně změn a novinek provedených zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona o sociálně-právní ochraně)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
29.03.2022
úterý

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.03.2022
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
29.03.2022
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Hana Kokošková
29.03.2022
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
31.03.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
31.03.2022
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
31.03.2022
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
31.03.2022
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Lucie Potocká
31.03.2022
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
31.03.2022
čtvrtek

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Hana Kokošková
01.04.2022
pátek

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
01.04.2022
pátek

Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
05.04.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ivana Kejřová
05.04.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
05.04.2022
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč emeritní plk. Josef Sláma
07.04.2022
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.04.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
07.04.2022
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Květoslava Novotná
07.04.2022
čtvrtek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
07.04.2022
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
07.04.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
08.04.2022
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
12.04.2022
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
12.04.2022
úterý

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.04.2022
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Květoslava Novotná
12.04.2022
úterý

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ivana Kotrčová
12.04.2022
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč PhDr. Jitka Janečková
12.04.2022
úterý

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
14.04.2022
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.04.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
14.04.2022
čtvrtek

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Květoslava Novotná
14.04.2022
čtvrtek

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
14.04.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
14.04.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
14.04.2022
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.04.2022
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.04.2022
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Květoslava Novotná
19.04.2022
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Marie Procházková
19.04.2022
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
19.04.2022
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21.04.2022
čtvrtek

Webinář Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
21.04.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
21.04.2022
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
21.04.2022
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
21.04.2022
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
21.04.2022
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení… - PŘELOŽENO Z 24. 2. 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
21.04.2022
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
21.04.2022
22.04.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky a starosty: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Bc. Hana Kazimírská
22.04.2022
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
26.04.2022
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Zdeňka Stránská
26.04.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Marika Voženílková
26.04.2022
úterý

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Alena Loudová
26.04.2022
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
28.04.2022
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
28.04.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
28.04.2022
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč JUDr. Pavel Zelenka
28.04.2022
čtvrtek

Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
28.04.2022
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Lucie Potocká
29.04.2022
pátek

Domovní čísla a označování názvů v obcích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
29.04.2022
pátek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.05.2022
úterý

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.05.2022
úterý

Požární ochrana

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč emeritní plk. Josef Sláma
05.05.2022
čtvrtek

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka
05.05.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Zdeňka Stránská
05.05.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.05.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
05.05.2022
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Lucie Potocká
05.05.2022
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
05.05.2022
čtvrtek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
05.05.2022
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
10.05.2022
úterý

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.05.2022
úterý

Příprava na nové volební období v činnosti orgánů obcí z praktického hlediska

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
10.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
10.05.2022
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
10.05.2022
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
10.05.2022
úterý

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
12.05.2022
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.05.2022
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
12.05.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
12.05.2022
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
12.05.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
12.05.2022
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
13.05.2022
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.05.2022
úterý

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
17.05.2022
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
17.05.2022
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.05.2022
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
19.05.2022
čtvrtek

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.05.2022
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.05.2022
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
19.05.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
19.05.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
19.05.2022
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
20.05.2022
pátek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
20.05.2022
pátek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
24.05.2022
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
24.05.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Ján Janovíček
24.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ivana Kotrčová
24.05.2022
úterý

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
24.05.2022
úterý

Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
26.05.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
26.05.2022
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
31.05.2022
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
31.05.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
31.05.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
31.05.2022
úterý

Webinář Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Marika Voženílková
31.05.2022
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
02.06.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Bc. Markéta Tintěrová
02.06.2022
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
02.06.2022
čtvrtek

Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
02.06.2022
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
02.06.2022
03.06.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.06.2022
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.06.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
07.06.2022
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
07.06.2022
úterý

Zdravý životní styl pro úředníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno2.000 Kč Mgr. Michal Kroupa
07.06.2022
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
09.06.2022
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
09.06.2022
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
09.06.2022
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Zdeňka Stránská
09.06.2022
čtvrtek

Webinář Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
09.06.2022
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
10.06.2022
pátek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
10.06.2022
pátek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.06.2022
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.06.2022
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ján Janovíček
14.06.2022
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
14.06.2022
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
16.06.2022
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.06.2022
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ivana Kejřová
16.06.2022
čtvrtek

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
16.06.2022
čtvrtek

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
17.06.2022
pátek

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
17.06.2022
pátek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
21.06.2022
úterý

Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
21.06.2022
úterý

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Marika Voženílková
21.06.2022
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
23.06.2022
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2022
čtvrtek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
23.06.2022
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2022.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
23.06.2022
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
23.06.2022
čtvrtek

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.06.2022
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.06.2022
pátek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
28.06.2022
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
30.06.2022
čtvrtek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
30.06.2022
čtvrtek

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.08.2022
úterý

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
25.08.2022
26.08.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec5.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
30.08.2022
úterý

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.09.2022
23.09.2022
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil