Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


Termin Název semináře Město Cena Lektor
19.08.2021
20.08.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Slavnostní obřady v působnosti měst a obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno6.490 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.08.2021
úterý

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
24.08.2021
úterý

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
26.08.2021
čtvrtek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
26.08.2021
27.08.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.08.2021
úterý

Webinář Kontrolní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.09.2021
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ján Janovíček
02.09.2021
čtvrtek

Webinář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.09.2021
čtvrtek

Webinář Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč
03.09.2021
pátek

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
03.09.2021
pátek

Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
07.09.2021
úterý

Webinář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
07.09.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
07.09.2021
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů v roce 2021.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
07.09.2021
úterý

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
07.09.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Květoslava Novotná
07.09.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
07.09.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
07.09.2021
úterý

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
09.09.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek - PŘELOŽENO Z 2. 9. 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.09.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Liberec2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
09.09.2021
čtvrtek

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
09.09.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.09.2021
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
09.09.2021
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Bc. Markéta Tintěrová
09.09.2021
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Květoslava Novotná
09.09.2021
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
09.09.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
10.09.2021
pátek

Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
10.09.2021
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.09.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Květoslava Novotná
14.09.2021
úterý

Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jiří Turek
14.09.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
14.09.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Hana Kokošková
14.09.2021
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
14.09.2021
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
16.09.2021
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.09.2021
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
16.09.2021
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
16.09.2021
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Ing. Emil Rudolf
16.09.2021
čtvrtek

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
16.09.2021
čtvrtek

Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
16.09.2021
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.09.2021
pátek

Webinář Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
21.09.2021
úterý

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
21.09.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Zdeňka Stránská
21.09.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
21.09.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Ing. Jiří Frančík
21.09.2021
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka
21.09.2021
úterý

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.09.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.09.2021
úterý

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.09.2021
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
23.09.2021
čtvrtek

Webinář Hlavní chyby v práci úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.09.2021
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
23.09.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
23.09.2021
čtvrtek

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
23.09.2021
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
23.09.2021
čtvrtek

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
23.09.2021
24.09.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád pro začátečníky - příprava na ZOZ

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: příprava akreditace
Brno5.990 Kč Mgr. Petr Kramář
23.09.2021
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
30.09.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.09.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
30.09.2021
čtvrtek

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
30.09.2021
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
30.09.2021
čtvrtek

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
01.10.2021
pátek

Webinář Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.10.2021
pátek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.10.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč PhDr. Jitka Janečková
05.10.2021
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
05.10.2021
úterý

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.10.2021
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
05.10.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Marie Procházková
05.10.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
05.10.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
05.10.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
05.10.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
07.10.2021
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.10.2021
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
07.10.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
07.10.2021
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
07.10.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Karel Matuška
07.10.2021
čtvrtek

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
08.10.2021
pátek

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
12.10.2021
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
12.10.2021
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
12.10.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Květoslava Novotná
12.10.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
12.10.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Hana Kokošková
12.10.2021
úterý

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
12.10.2021
úterý

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.800 Kč Ing. Alena Loudová
12.10.2021
úterý

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.10.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
12.10.2021
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Jaroslav Kozel
14.10.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč PhDr. Simona Binarová
14.10.2021
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.10.2021
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
14.10.2021
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
14.10.2021
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
14.10.2021
čtvrtek

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Květoslava Novotná
14.10.2021
15.10.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Vícestranná mezinárodní legislativa a její aplikace při sňatečném obřadu. Obřady – nejen dle zákonů matričního a rodinného

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
14.10.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.10.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
14.10.2021
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
15.10.2021
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
19.10.2021
úterý

Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
19.10.2021
úterý

Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Květoslava Novotná
19.10.2021
úterý

Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
19.10.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Hana Kokošková
19.10.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
19.10.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Jiří Frančík
19.10.2021
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
19.10.2021
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
19.10.2021
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
21.10.2021
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
21.10.2021
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
21.10.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
21.10.2021
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
21.10.2021
čtvrtek

Krizové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč pplk. Mgr. Miroslav Menšík
21.10.2021
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Ing. Emil Rudolf
21.10.2021
čtvrtek

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.10.2021
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.10.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
22.10.2021
pátek

Webinář Fakturace v praxi roku 2021

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
22.10.2021
pátek

Webinář Evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
26.10.2021
úterý

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
26.10.2021
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
26.10.2021
úterý

Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
26.10.2021
úterý

Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
26.10.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Zdeňka Stránská
26.10.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
26.10.2021
úterý

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
26.10.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
26.10.2021
úterý

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Liberec2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.11.2021
pondělí

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.11.2021
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
02.11.2021
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.11.2021
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
02.11.2021
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Zdeňka Stránská
02.11.2021
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Lucie Potocká
02.11.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Vlasta Šormová
02.11.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Hana Kuncová
02.11.2021
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ivana Kejřová
02.11.2021
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
04.11.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
04.11.2021
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
04.11.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
04.11.2021
05.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Zákon o obcích a zákon o úřednících. Hlavní chyby v práci úředníka.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
04.11.2021
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
04.11.2021
čtvrtek

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Ing. Emil Rudolf
04.11.2021
čtvrtek

Správní trestání právnických a podnikajících fyzických osob - procesní část

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Zita Svobodová Štecherová
05.11.2021
pátek

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
05.11.2021
pátek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
09.11.2021
úterý

Webinář Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Turek
09.11.2021
úterý

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
09.11.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Hana Kokošková
09.11.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
09.11.2021
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
09.11.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Ivana Kotrčová
09.11.2021
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.11.2021
úterý

Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
10.11.2021
středa

Webinář Evidence a účtování transferů u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
11.11.2021
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
11.11.2021
čtvrtek

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
11.11.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
11.11.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
11.11.2021
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Zdeňka Stránská
11.11.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
11.11.2021
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
12.11.2021
pátek

Webinář Obec a odpadové hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
12.11.2021
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.11.2021
úterý

Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
16.11.2021
úterý

Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.11.2021
úterý

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
16.11.2021
úterý

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Marcela Válková
16.11.2021
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Jiří Frančík
16.11.2021
úterý

Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
18.11.2021
čtvrtek

Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
18.11.2021
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
18.11.2021
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
18.11.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Marcela Válková
18.11.2021
čtvrtek

Správní řád

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Ing. Alena Loudová
18.11.2021
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
18.11.2021
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
19.11.2021
pátek

Webinář Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
23.11.2021
úterý

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.11.2021
úterý

Veřejné zakázky - změna závazku ze smlouvy v praxi (dovolené/nedovolené změny)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jiří Turek
23.11.2021
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
23.11.2021
úterý

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
23.11.2021
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
23.11.2021
úterý

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
23.11.2021
úterý

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
23.11.2021
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
25.11.2021
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.11.2021
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Bc. Markéta Tintěrová
25.11.2021
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
25.11.2021
26.11.2021
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řízení o dopravních přestupcích v praxi správních orgánů ČÁST I a ČÁST II

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno5.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
25.11.2021
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Ing. Ivana Kotrčová
25.11.2021
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
25.11.2021
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
25.11.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
25.11.2021
čtvrtek

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
26.11.2021
pátek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová
26.11.2021
pátek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
30.11.2021
úterý

Webinář Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
30.11.2021
úterý

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
30.11.2021
úterý

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč Mgr. Marcela Válková
30.11.2021
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
30.11.2021
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Ivana Kejřová
30.11.2021
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Radek Pokorný
02.12.2021
čtvrtek

Projednávání přestupků v působnosti orgánů obcí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.12.2021
čtvrtek

Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
02.12.2021
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
02.12.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
02.12.2021
čtvrtek

Webinář Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Lucie Potocká
02.12.2021
čtvrtek

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, včetně jeho prováděcích vyhlášek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Marcela Válková
02.12.2021
čtvrtek

Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.800 Kč
02.12.2021
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Ing. Jiří Frančík
02.12.2021
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
02.12.2021
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
02.12.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.12.2021
pátek

Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Ivana Kotrčová
03.12.2021
pátek

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
07.12.2021
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.12.2021
úterý

Webinář Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
07.12.2021
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Hana Kokošková
07.12.2021
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
07.12.2021
úterý

Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka
07.12.2021
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
09.12.2021
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
09.12.2021
čtvrtek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.12.2021
čtvrtek

Správní trestání „nejzávažnějších“ přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.800 Kč Mgr. Vlastimil Musil
09.12.2021
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Mgr. Jarmila Marta Šmardová
09.12.2021
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
09.12.2021
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
10.12.2021
pátek

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
10.12.2021
pátek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2021
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.12.2021
úterý

Webinář Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.12.2021
úterý

Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
14.12.2021
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
16.12.2021
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.12.2021
čtvrtek

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
16.12.2021
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200 Kč JUDr. Pavel Zelenka
16.12.2021
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
17.12.2021
pátek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
17.12.2021
pátek

Webinář Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Bc. Andrea Gotthardová