Vzdělávání pro veřejnou správu, příspěvkové organizace a další subjekty


  Termin Název semináře Město Cena Lektor
  24.04.2024
  středa

  Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  25.04.2024
  čtvrtek

  Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  26.04.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  30.04.2024
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  30.04.2024
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
  02.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Právní úprava přestupků (webinář) - PŘELOŽENO Z 25.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  02.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice (webinář) - PŘELOŽENO Z 23.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  02.05.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  03.05.2024
  pátek

  Webinář Kontrolní řád (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  03.05.2024
  pátek

  Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
  07.05.2024
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě - PŘELOŽENO Z 18.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  07.05.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  07.05.2024
  úterý

  Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  07.05.2024
  úterý

  Svatby a registrovaná partnerství po novele - PŘELOŽENO Z 23.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  09.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Vlasta Šormová
  09.05.2024
  čtvrtek

  Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  09.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  10.05.2024
  pátek

  Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  10.05.2024
  pátek

  Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  14.05.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  14.05.2024
  úterý

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  14.05.2024
  úterý

  Webinář Matriční a rodinné právo (webinář) - PŘELOŽENO Z 02.05.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Hana Kokošková
  14.05.2024
  úterý

  Aktuální trendy a praxe kronikářství měst a obcí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
  16.05.2024
  čtvrtek

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  16.05.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  16.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  16.05.2024
  17.05.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář pro matrikářky: Mezinárodní právo v kontextu novely zákona o matrikách. Občanské obřady tradičně i nově.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec7.490 Kč Zdeňka Stránská
  Mgr. Lucie Potocká
  17.05.2024
  pátek

  Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  17.05.2024
  pátek

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Pavel Vank
  21.05.2024
  úterý

  Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Pavel Zelenka
  21.05.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  23.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
  23.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Vedení úřední desky a e-desky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  23.05.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  24.05.2024
  pátek

  Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.05.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.05.2024
  úterý

  Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.05.2024
  úterý

  Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
  28.05.2024
  úterý

  Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  30.05.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  30.05.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  30.05.2024
  čtvrtek

  Mezinárodní právo v kontextu novely zákona o matrikách

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
  31.05.2024
  pátek

  Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  31.05.2024
  pátek

  Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  04.06.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  04.06.2024
  úterý

  Webinář Dlouhodobý majetek

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  04.06.2024
  úterý

  Webinář Aktuální trendy a praxe kronikářství měst a obcí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
  06.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  06.06.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky - PŘELOŽENO Z 02.05.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  06.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  07.06.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  07.06.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  11.06.2024
  úterý

  Webinář Vedení skladového hospodářství a jeho účtování u ÚSC a p. o. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
  13.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  13.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Občanské obřady tradičně i nově (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Zdeňka Stránská
  13.06.2024
  čtvrtek

  Základní registry

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  14.06.2024
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  14.06.2024
  pátek

  Webinář Přestupky přehledně a účinně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
  18.06.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  18.06.2024
  úterý

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  18.06.2024
  úterý

  Webinář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
  19.06.2024
  středa

  Webinář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zvláštní odborná způsobilost (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Milena Hrdličková, MBA
  20.06.2024
  čtvrtek

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  20.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Technické zhodnocení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Květoslava Novotná
  20.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  20.06.2024
  čtvrtek

  Základní registry

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  20.06.2024
  čtvrtek

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  21.06.2024
  pátek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  21.06.2024
  pátek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
  25.06.2024
  úterý

  Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  25.06.2024
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  25.06.2024
  úterý

  Volby a referenda v praxi obecních úřadů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Ján Janovíček
  27.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Základní registry (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
  27.06.2024
  čtvrtek

  Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  28.06.2024
  pátek

  Webinář Správní řízení podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (webinář) - PŘELOŽENO Z 09.04.2024

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  28.06.2024
  pátek

  Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
  02.07.2024
  úterý

  Webinář Volby a referenda v praxi obecních úřadů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.000 Kč Ing. Ján Janovíček
  20.08.2024
  úterý

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  22.08.2024
  23.08.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec7.490 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  23.08.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  27.08.2024
  úterý

  Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  27.08.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  29.08.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  30.08.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  03.09.2024
  úterý

  Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
  05.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Tereza Coufalová, MBA
  05.09.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.09.2024
  čtvrtek

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  06.09.2024
  pátek

  Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.09.2024
  úterý

  Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
  10.09.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.09.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  10.09.2024
  úterý

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  10.09.2024
  úterý

  Právní úprava taxislužby

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  12.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  12.09.2024
  čtvrtek

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  13.09.2024
  pátek

  Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  13.09.2024
  pátek

  Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
  17.09.2024
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  17.09.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  17.09.2024
  úterý

  Webinář Nájemní vztahy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Ivana Tichá
  17.09.2024
  úterý

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  17.09.2024
  úterý

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  17.09.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
  19.09.2024
  čtvrtek

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  19.09.2024
  čtvrtek

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  19.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  19.09.2024
  čtvrtek

  Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  19.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  20.09.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  20.09.2024
  pátek

  Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  24.09.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  24.09.2024
  úterý

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  24.09.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  24.09.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  24.09.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
  26.09.2024
  čtvrtek

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  26.09.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  26.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
  26.09.2024
  27.09.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec8.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  26.09.2024
  čtvrtek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč PhDr. Jitka Janečková
  27.09.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  27.09.2024
  pátek

  Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  01.10.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  01.10.2024
  úterý

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Pavel Vank
  03.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  03.10.2024
  čtvrtek

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  03.10.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  04.10.2024
  pátek

  Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  04.10.2024
  pátek

  Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  08.10.2024
  úterý

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  08.10.2024
  úterý

  Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  08.10.2024
  úterý

  Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Hana Kokošková
  08.10.2024
  úterý

  Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  08.10.2024
  úterý

  Matriční a rodinné právo

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
  08.10.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  08.10.2024
  úterý

  Spisová služba v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
  10.10.2024
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  10.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  10.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
  10.10.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  10.10.2024
  čtvrtek

  Rodinné právo v Občanském zákoníku

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  11.10.2024
  pátek

  Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  11.10.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  15.10.2024
  úterý

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  15.10.2024
  úterý

  Nový stavební zákon

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  15.10.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  15.10.2024
  úterý

  Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  15.10.2024
  úterý

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  17.10.2024
  čtvrtek

  Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  17.10.2024
  čtvrtek

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  17.10.2024
  čtvrtek

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  17.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
  17.10.2024
  čtvrtek

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  18.10.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  18.10.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  22.10.2024
  úterý

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
  22.10.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  22.10.2024
  úterý

  Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
  22.10.2024
  úterý

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Veronika Vašicová Benešová
  22.10.2024
  úterý

  Správní řízení v taxislužbě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
  22.10.2024
  úterý

  Písemná a elektronická komunikace (s důrazem na ČSN 01 6910)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  24.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Michaela Schönwälderová, MPA
  24.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
  24.10.2024
  čtvrtek

  Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  24.10.2024
  čtvrtek

  Povinnost obce sjednat pohřbení a zajistit pohřeb

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jaroslav Šejvl
  25.10.2024
  pátek

  Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  25.10.2024
  pátek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  29.10.2024
  úterý

  Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  29.10.2024
  úterý

  Etiketa úředníka – se zaměřením na Etický kodex úředníka, Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  29.10.2024
  úterý

  Webinář Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  31.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  31.10.2024
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  31.10.2024
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  31.10.2024
  čtvrtek

  Přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  31.10.2024
  čtvrtek

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  31.10.2024
  čtvrtek

  Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  01.11.2024
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  01.11.2024
  pátek

  Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.11.2024
  úterý

  Kontrolní řád

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  05.11.2024
  úterý

  Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jana Zmeškalová
  05.11.2024
  úterý

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  05.11.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.11.2024
  úterý

  Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  07.11.2024
  čtvrtek

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  07.11.2024
  08.11.2024
  čtvrtek

  Dvoudenní seminář pro matrikářky: Zákon o matrikách a státní občanství, Mezinárodní právo po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno Rakovec8.590 Kč Zdeňka Stránská
  Mgr. Lucie Potocká
  07.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Adámek
  08.11.2024
  pátek

  Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  08.11.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  12.11.2024
  úterý

  Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Hana Kokošková
  12.11.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  12.11.2024
  úterý

  Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  12.11.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Brno2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  14.11.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  14.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Vybrané okruhy účtování (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
  14.11.2024
  čtvrtek

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
  14.11.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  14.11.2024
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  14.11.2024
  čtvrtek

  Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  15.11.2024
  pátek

  Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  15.11.2024
  pátek

  Webinář Pracovněprávní vztahy v manažerské a personální praxi ve veřejné správě (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  19.11.2024
  úterý

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  19.11.2024
  úterý

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  19.11.2024
  úterý

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  19.11.2024
  úterý

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Alena Loudová
  19.11.2024
  úterý

  Ochrana zemědělského půdního fondu

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
  20.11.2024
  středa

  Webinář Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcemi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
  21.11.2024
  čtvrtek

  Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Lucie Potocká
  21.11.2024
  čtvrtek

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  21.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč MVDr. Pavel Michalica
  21.11.2024
  čtvrtek

  Zákon o obcích a zákon o úřednících

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  21.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…(webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Vlasta Šormová
  21.11.2024
  čtvrtek

  Správní řízení na úseku evidence obyvatel

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
  22.11.2024
  pátek

  Webinář Kontrolní řád (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  22.11.2024
  pátek

  Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
  26.11.2024
  úterý

  Fakturace v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  26.11.2024
  úterý

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
  26.11.2024
  úterý

  Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  26.11.2024
  úterý

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  26.11.2024
  úterý

  Webinář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  2.200 Kč JUDr. Pavel Zelenka
  27.11.2024
  středa

  Webinář Rodinné právo v Občanském zákoníku (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Hana Kuncová
  28.11.2024
  čtvrtek

  Svatby a registrovaná partnerství po novele

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
  28.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Fakturace v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  28.11.2024
  čtvrtek

  Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  28.11.2024
  čtvrtek

  Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
  28.11.2024
  čtvrtek

  Matriční a rodinné právo

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
  28.11.2024
  čtvrtek

  Právní úprava přestupků

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  29.11.2024
  pátek

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  29.11.2024
  pátek

  Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  03.12.2024
  úterý

  Webinář Evidence obyvatel v praxi ohlašoven (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  03.12.2024
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
  03.12.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  03.12.2024
  úterý

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  03.12.2024
  úterý

  Správní řád prakticky - pro začátečníky

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Alena Loudová
  03.12.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  03.12.2024
  úterý

  Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Radek Pokorný
  04.12.2024
  středa

  Webinář Právní úprava zaměstnávání pedagogických pracovníků (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Pavel Vank
  05.12.2024
  čtvrtek

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
  05.12.2024
  čtvrtek

  Webinář Účetní závěrka a inventarizace (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Hana Juráňová
  05.12.2024
  čtvrtek

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  05.12.2024
  čtvrtek

  Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
  06.12.2024
  pátek

  Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  06.12.2024
  pátek

  Webinář Technické zhodnocení (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  10.12.2024
  úterý

  Webinář Domovní čísla a označování názvů v obcích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Bc. Ivana Kotrčová
  10.12.2024
  úterý

  Pokladna - vedení, účtování, kontrola

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
  10.12.2024
  úterý

  Právní minimum v praxi úředníka obce

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  10.12.2024
  úterý

  Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
  Ostrava2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
  10.12.2024
  úterý

  Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
  11.12.2024
  středa

  Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  12.12.2024
  čtvrtek

  Webinář Pokladna – vedení, účtování, kontrola (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Květoslava Novotná
  12.12.2024
  čtvrtek

  Komunikace úředníka – se zaměřením na Normu ČSN 01 6910 a vedení správního a přestupkového řízení…

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  Praha2.590 Kč Ing. Vlasta Šormová
  12.12.2024
  čtvrtek

  Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Zdeňka Stránská
  13.12.2024
  pátek

  Webinář Nový stavební zákon (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  13.12.2024
  pátek

  Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
  17.12.2024
  úterý

  Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč JUDr. Eva Kuzmová
  17.12.2024
  úterý

  Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
  18.12.2024
  středa

  Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

  Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
  2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel