Termin Název semináře Město Cena Lektor
02.06.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
02.06.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.06.2023
úterý

Webinář Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
06.06.2023
úterý

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.06.2023
středa

Webinář Rodinné právo v Občanském zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.06.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
08.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
09.06.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
09.06.2023
pátek

Webinář Ochrana zemědělského půdního fondu - PŘELOŽENO Z 19.05.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
13.06.2023
úterý

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
13.06.2023
úterý

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
13.06.2023
úterý

Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vlastimil Musil
14.06.2023
středa

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
14.06.2023
středa

Webinář Efektivní vymáhání pohledávek v soukromém právu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi roku 2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
15.06.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.06.2023
čtvrtek

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
15.06.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
15.06.2023
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.590 Kč Mgr. Hana Kuncová
16.06.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.06.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
20.06.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
20.06.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
20.06.2023
úterý

Webinář Čeština v praxi úředníka – pravopisné a stylistické zásady úředních textů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
21.06.2023
středa

Webinář Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč Mgr. Hana Kuncová
21.06.2023
středa

Webinář Technické zhodnocení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
22.06.2023
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.06.2023
čtvrtek

Správní řízení pro odborníky – neprávníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
22.06.2023
čtvrtek

Webinář Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
23.06.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
23.06.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
27.06.2023
úterý

Webinář Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
27.06.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
29.06.2023
čtvrtek

Webinář Právní úprava přestupků - PŘELOŽENO Z 25.05.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
30.06.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
22.08.2023
úterý

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
22.08.2023
úterý

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.08.2023
25.08.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Správní řád aktuálně, přehledně, prakticky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.08.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
25.08.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
29.08.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
30.08.2023
středa

Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů - PŘELOŽENO Z 18.05.2023

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Vlastimil Musil
31.08.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.08.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
01.09.2023
pátek

Webinář Správní řízení pro odborníky – neprávníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
05.09.2023
úterý

Webinář Kontrolní řád (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.09.2023
úterý

Webinář Obec a odpadové hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
07.09.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.09.2023
čtvrtek

Webinář Základní registry (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.09.2023
pátek

Webinář Přestupky přehledně a účinně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
08.09.2023
pátek

Webinář Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.09.2023
úterý

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
12.09.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.09.2023
čtvrtek

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.09.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Hana Brzobohatá
14.09.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.09.2023
čtvrtek

Webinář Digitální stát – Právo na digitální služby (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
15.09.2023
pátek

Webinář Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
15.09.2023
pátek

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
19.09.2023
úterý

Správní řízení v taxislužbě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
19.09.2023
úterý

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
19.09.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na nově registrované plátce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
19.09.2023
úterý

Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
21.09.2023
22.09.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů – dvoudenní

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Mgr. Vlastimil Musil
21.09.2023
čtvrtek

Webinář Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
21.09.2023
čtvrtek

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.09.2023
čtvrtek

Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
21.09.2023
čtvrtek

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Zdeňka Stránská
22.09.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.09.2023
úterý

Webinář Obec a vodní hospodářství (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
26.09.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
26.09.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
26.09.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
26.09.2023
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
03.10.2023
úterý

Webinář Cestovní náhrady – výklad zákona a příklady poskytování náhrad (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
03.10.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč PhDr. Jitka Janečková
03.10.2023
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
03.10.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
03.10.2023
úterý

Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Olomouc2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
05.10.2023
čtvrtek

Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
05.10.2023
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
05.10.2023
čtvrtek

Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
05.10.2023
čtvrtek

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
05.10.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
05.10.2023
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
06.10.2023
pátek

Webinář Judikatura v ochraně přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
06.10.2023
pátek

Webinář Nájemní vztahy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Ivana Tichá
10.10.2023
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
10.10.2023
úterý

Webinář Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Hana Kokošková
10.10.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Květoslava Novotná
10.10.2023
úterý

Matriční a rodinné právo

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Zdeňka Stránská
12.10.2023
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
12.10.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.10.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
13.10.2023
pátek

Webinář Zákon o finanční kontrole a vnitřní kontrolní systém (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
17.10.2023
úterý

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
17.10.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Květoslava Novotná
19.10.2023
čtvrtek

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
19.10.2023
čtvrtek

Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
19.10.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
19.10.2023
čtvrtek

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
19.10.2023
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
19.10.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
19.10.2023
čtvrtek

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Olomouc2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
19.10.2023
čtvrtek

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Zdeňka Stránská
20.10.2023
pátek

Webinář Přestupky na úseku stavebního řádu (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
20.10.2023
pátek

Webinář Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
24.10.2023
úterý

Nový stavební zákon

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.10.2023
úterý

Právní úprava přestupků

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
24.10.2023
úterý

Pokladna - vedení, účtování, kontrola

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Květoslava Novotná
24.10.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
24.10.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.590 Kč Mgr. Karel Matuška
24.10.2023
úterý

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.10.2023
úterý

Webinář Projednávání stížností podle správního řádu a zákona o obcích. Podjatost úředních osob a její řešení. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
24.10.2023
úterý

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
26.10.2023
čtvrtek

Webinář Ekonomické minimum pro asistenty/ky, administrativní pracovníky/ice (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
26.10.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
26.10.2023
čtvrtek

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst, a práce s nimi v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
27.10.2023
pátek

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
27.10.2023
pátek

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.10.2023
úterý

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
31.10.2023
úterý

Webinář Účetní a daňové doklady v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
31.10.2023
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Jaroslav Kozel
31.10.2023
úterý

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ivana Kejřová
02.11.2023
čtvrtek

Webinář Obce a povolování kácení mimolesních dřevin (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Jana Zmeškalová
02.11.2023
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Petr Kramář
02.11.2023
čtvrtek

Webinář Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
03.11.2023
pátek

Webinář Správní řád ve vazbě na stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
03.11.2023
pátek

Webinář Přestupky v ochraně přírody a krajiny (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
07.11.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč PhDr. Simona Binarová
07.11.2023
úterý

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
07.11.2023
úterý

Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.590 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
09.11.2023
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
09.11.2023
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Marie Procházková
09.11.2023
čtvrtek

Webinář Občanské průkazy a cestovní doklady (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. David Fátor
09.11.2023
čtvrtek

Webinář Matriční a rodinné právo (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Zdeňka Stránská
10.11.2023
pátek

Webinář Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
10.11.2023
pátek

Webinář Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Hana Juráňová
14.11.2023
úterý

Právní úprava taxislužby

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Vojtěch Budinský
14.11.2023
úterý

Webinář Pokladna – vedení, účtování, kontrola (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Květoslava Novotná
14.11.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.590 Kč PhDr. Jitka Janečková
14.11.2023
úterý

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.590 Kč Mgr. Radek Pokorný
16.11.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
16.11.2023
čtvrtek

Webinář Zákon o obcích a zákon o úřednících (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.11.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
21.11.2023
úterý

Webinář Účetnictví obcí – legislativní úvod (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Ing. Michaela Schönwälderová
21.11.2023
úterý

Webinář Právní úprava přestupků (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
21.11.2023
úterý

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Bc. Markéta Tintěrová
21.11.2023
úterý

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.11.2023
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
23.11.2023
čtvrtek

Webinář Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč MVDr. Pavel Michalica
23.11.2023
čtvrtek

Webinář Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
23.11.2023
čtvrtek

Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
23.11.2023
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
24.11.2023
pátek

Webinář Nový stavební zákon (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
24.11.2023
pátek

Webinář Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Adámek
28.11.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
28.11.2023
úterý

Webinář Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ivana Kejřová
28.11.2023
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
29.11.2023
středa

Webinář Přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
2.000 Kč JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.
30.11.2023
čtvrtek

Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
30.11.2023
čtvrtek

Webinář Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
30.11.2023
čtvrtek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Petr Kramář
30.11.2023
01.12.2023
čtvrtek

Dvoudenní seminář pro matrikářky: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí. Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno Rakovec6.990 Kč Zdeňka Stránská
Mgr. Lucie Potocká
30.11.2023
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
01.12.2023
pátek

Webinář Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
01.12.2023
pátek

Webinář Vidimace a legalizace (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
05.12.2023
úterý

Webinář Právní minimum v praxi úředníka obce (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
05.12.2023
úterý

Účetní závěrka a inventarizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Ing. Hana Juráňová
07.12.2023
čtvrtek

Předoddavkové řízení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava2.590 Kč Bc. Hana Kazimírská
07.12.2023
čtvrtek

Webinář Hodnocení, odměňování a motivace úředníků úřadů ÚSC v každodenní praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
07.12.2023
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA
08.12.2023
pátek

Webinář Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
08.12.2023
pátek

Webinář Správní řízení na úseku evidence obyvatel (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Petr Kramář
12.12.2023
úterý

Webinář Správní trestání vybraných přestupků v dopravě podle stávající právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
12.12.2023
úterý

Webinář Spisová služba v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Radek Pokorný
12.12.2023
úterý

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
13.12.2023
středa

Webinář Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na postup na konci roku v případě uplatnění částečného nároku na odpočet (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Ing. Jaroslav Kozel
14.12.2023
čtvrtek

Správní řád prakticky - pro začátečníky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno2.590 Kč JUDr. Eva Kuzmová
14.12.2023
čtvrtek

Webinář Ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy - aktuálně (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
14.12.2023
čtvrtek

Webinář Fakturace v praxi (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Květoslava Novotná
14.12.2023
čtvrtek

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.590 Kč Mgr. Jiří Moskala, MPA
15.12.2023
pátek

Webinář Správní řád prakticky - pro začátečníky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Eva Kuzmová
15.12.2023
pátek

Webinář Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč JUDr. Olga Svobodová, Ph.D.
19.12.2023
úterý

Webinář Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – přestupek dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.200 Kč Mgr. Vlastimil Musil
19.12.2023
úterý

Webinář Vedení úřední desky a e-desky (webinář)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
2.000 Kč Mgr. Ida Kárná, MPA