Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Kód akreditace: A2020/012-SP
Variabilní symbol: 222030113
Termín: 01.03.2022
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků a zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb působících na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy. Program se člení na teoretickou a praktickou část včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

Úvod do problematiky
Obsah semináře vs. očekávání účastníků. Právní předpisy na úseku. Upozornění na aktuální legislativní změny související s tématem.

Obecné instituty správního řádu aplikovatelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Instituty části II. a III. správního řádu použitelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí a jejich správná aplikace včetně prezentace vzorů.

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Dohody o výkonu pěstounské péče
Ukládání povinnosti rodičům a pečujícím osobám, ukládání výchovných opatření dětem, rodičům a pečujícím osobám, ukládání pořádkových pokut. Dohody o výkonu pěstounské péče, rozhodování o právech a povinnostech osob pečujících.
Diskuse, shrnutí tématu, zhodnocení

  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR elektronicky po ukončení kurzu

 

Akreditace: MPSV