Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o ochraně přírody a krajiny přehledně a prakticky
Kód akreditace: AK/PV-723/2022
Variabilní symbol: 223042003
Termín: 20.04.2023
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávácího programu je prohloubení a rozšíření vědomostí a kompetencí úředníků územně samosprávných celků v České republice v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jehož znalost je nutná pro řádný výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

Základní pojmy zákona o ochraně přírody a krajiny

 • obecná ochrana přírody a krajiny, účel zákona
 • územní systém ekologické stability krajiny
 • významné krajinné prvky
 • obecná ochrana rostlin a živočichů, ochrana volně žijících ptáků, nepůvodní a invazní druhy, záchranné stanice
 • ochrana dřevin rostoucích mimo les
 • ochrana jeskyní, paleontologických nálezů a nalezišť nerostů
 • krajinný ráz, přírodní park, přechodně chráněná plocha
 • zvláštní územní ochrana, kategorie zvláště chráněných území, Natura 2000
 • zvláštní druhová ochrana a památné stromy, záchranné programy a programy péče

 

Nástroje ochrany přírody a krajiny

 • právní nástroje
 • právně neukotvené pojmy v ochraně přírody a krajiny
 • koncepční a administrativní nástroje
 • ekonomické nástroje
 • sankční nástroje
 • odpovědnost v ochraně přírody a krajiny
 • účast občanů a spolková činnost
 • účast obcí a krajů
 • státní správa v ochraně přírody a krajiny, orgány ochrany přírody

 

Praktické příklady a metodické návody

 • procvičování probraného učiva na praktických příkladech
 • využití případových studií z praxe orgánů ochrany přírody a krajiny
 • k procvičení učiva bude využito i anonymizovaných dokumentů ze skutečných správních řízení
 • ukázky metodických materiálů
 • ukázky vzorů správních aktů

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR