Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Kód akreditace: A2020/012-SP
Variabilní symbol: 223101704
Termín: 17.10.2023
Místo: ul. Jeremenkova 36, Olomouc - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. - Zástupce vedoucího odboru sociálních věcí, právník, Statutární město Olomouc

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání sociálních pracovníků - úředníků územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků a zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb působících na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Tématem je zvýšení právního povědomí účastníků potřebného pro výkon činností sociálně-právní ochrany dle příslušné legislativy a aplikaci správných postupů v souladu s právními předpisy. Program se člení na teoretickou a praktickou část včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

  • Správní řízení na prvním stupni od zahájení po vydání rozhodnutí

– správní orgány a účastníci řízení

– postup správního orgánu v řízení

– oprávnění účastníků

– vydávání rozhodnutí, ukončování řízení

  • Rozhodovací činnost na úseku sociálně-právní ochraně dětí

– rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

– rozhodování o výchovných opatřeních

– vydávání vyjádření – pěstounská péče (nárok na dávky, dohody)

– vydávání souhlasu – pobyt dítěte ve ZDVOP, DOZP, DD3

– rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

– vydávání souhlasu - dohody o výkonu pěstounské péče

– pořádkové pokuty  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV poštou a MVČR elektronicky po ukončení kurzu
  • Akreditace MPSV s názvem Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

 

  •   Akce 1+1 účastník zdarma platí od 17.10.2023 pro nově přihlášené účastníky.
  •   Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV