Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Základní registry
Kód akreditace: AK/PV-578/2021
Variabilní symbol: 823061501
Termín: 15.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Vzdělávací program má za cíl seznámit úředníky komplexně s problematikou základních registrů. Podrobně bude vysvětlena stávající platná legislativa k základním registrům a spolu s ní budou objasněny všechny odborné termíny.  Účastníci budou seznámeni, jaké existují cesty přístupu k základním registrum a jak využívat data při jejich každodenní prací na úřadě. Nedílnou součástí je praktická ukázka přístupu k základním registrům. Na konci školení by tak tedy měl mít úředník základní povědomí o nástroji základních registrů, co jejich zavedení znamená pro jeho práci a jak je při jeho práci na úřadě využívat a také jak se k základním registrům připojit.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a jeho terminologie

-          terminologie – referenční údaj, agendový informační systém atd.
-          vybraná ustanovení zákona
-          správa základních registrů
-          registr obyvatel
-          registr osob
-          registr práv a povinností
-          registr územní a adresní identifikace

Přístup k základním registrům

-          popis základní architektury základních registrů
-          možnosti přístupů k základním registrům
-          pomocí agendového informačního systém
-          pomocí datové schránky
-          pomocí CzechPOINT@office
-          pomocí CzechPOINT@home

Dopady základních registrů do praxe

-          dopad základních registrů do praxe úředníka
-          pracovní náplň editora, uživatele, IT pracovníka

  •    Diskuze
  •    Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR