Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Volby a referenda v praxi obecních úřadů
Kód akreditace: AK/PV-673/2016
Variabilní symbol: 221061507
Termín: 15.06.2021
Místo: ul. Majakovského 29, Karlovy Vary - Přednáškový sál hotelu Lafonte  
Cena: 1.800 Kč
Lektor:
Bc. Andrea Gotthardová - 20 let praxe ve veřejné správě na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. Praxe získána na obcích I., II., III. typu a na krajském úřadu.

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Volby a referenda obecně

 • Legislativa na úseku voleb a referenda
 • Volby v České republice
  • Druhy voleb konané v České republice
  • volební systém jednotlivých druhů voleb
  • délka funkčního období a počet členů volených zastupitelských sborů
 • Aktivní a pasivní volební právo
  • ústavní principy volebního práva
  • kdo má právo volit a může být zvolen v jednotlivých druzích voleb
  • volební právo cizinců ve volbách v České republice
 • Výkon státní správy na úseku voleb
  • struktura volebních orgánů, jejich složení a úkoly
  • sestavování okrskových volebních komisí a jejich úkoly
  • místo a úloha Českého statistického úřadu ve volbách
 • Referendum
  • referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda
  • o čem lze a o čem nelze v referendu rozhodovat
  • kdo a jak může referendum navrhnout, jak a kdo referendum vyhlašuje
  • kdo se může referenda zúčastnit
  • uskutečnění referenda (komise pro hlasování, seznamy oprávněných osob, hlasovací okrsky, hlasovací místnosti atd.)
  • vyhlášení výsledku referenda, platnost a závaznost referenda
 • Volební okrsky a jejich vymezování a číslování
  • volební okrsky jako účelové územní prvky
  • zápis údajů o vymezení nebo o změnách volebních okrsků do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), číslování volebních okrsků
 •  Tvorba a vedení seznamu voličů pro jednotlivé druhy voleb
  • druhy seznamů pro jednotlivé volby a zásady jejich sestavování
  • stálý seznam voličů a jeho dodatek
  • zvláštní seznamy voličů
  • seznamy voličů vytvářené ,,ad hoc,,
  • seznamy oprávněných osob pro referendum
 • Voličské průkazy
  • institut voličských průkazů na území České republiky
  • vydávání voličských průkazů pro jednotlivé druhy voleb na žádost
  • tiskopisy voličského průkazu, zásady jejich evidence, distribuce a vyplňování


Volby a referenda v praxi obecních úřadů

 • Vybrané praktické postupy obecních úřadů při přípravě a zajištění průběhu jednotlivých druhů voleb a referenda
  • vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB (občané ČR a cizinci)
  • aktualizace stálého seznamu voličů
  • tvorba a aktualizace dodatku stálého seznamu voličů
  • specifické postupy při sestavování zvláštního seznamu pro volby, pro které je vytvářen
  • provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN
  • ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v registru obyvatel nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu
  • vydávání ,,náhradních dokladů totožnosti,, ve dnech konání jednotlivých druhů voleb
  • zvláštnosti při přípravě referenda (vyhlášení referenda, seznamy oprávněných osob, hlasovací okrsky, hlasovací místnosti, hlasovací lístky a hlasovací průkazy, vyhlášení výsledku referenda)
 • Problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb
  • plnění časového harmonogramu voleb
  • zajištění distribuce volebních materiálů
  • volební místnosti, jejich vybavení
  • vybrané činnosti okrskové volební komise ve dnech konání voleb
  • nároky a odměňování členů okrskových volebních komisí
  • archivace volebních materiálů
 • Soudní přezkum voleb a přestupky
 • Vybraná stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda

Poznámka: Předmět 2 bude vždy přizpůsobován aktuálnímu druhu voleb, které se budou konat v daném roce.

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR