Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vidimace a legalizace
Kód akreditace: AK/PV-383/2015
Variabilní symbol: 821060801
Termín: 08.06.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Bc. Andrea Gotthardová - 20 let praxe ve veřejné správě na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. Praxe získána na obcích I., II., III. typu a na krajském úřadu.

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 • působnost úřadů na úseku ověřování
  •     Ministerstvo vnitra
  •     krajské úřady
  •     obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  •     obecní úřady
  •     újezdní úřady
  •     vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
  •     povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek
 • vidimace
  •     způsob provádění
  •     ověřovací doložka
  •     pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
  •     kdy vidimaci nelze provést
 • legalizace
  •     způsob provádění
  •     ověřovací doložka
  •     kdy legalizaci nelze provést
  •     prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
  •     využití základních registrů – ztotožnění žadatele
 • způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace
  •     složení zkoušky podle tohoto zákona
  •     osvědčení o vykonání zkoušky
 • místo provádění vidimace a legalizace
 • legalizace a vidimace prováděná na jiném vhodném místě
 • Ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací
  •     náležitosti ověřovací knihy
  •     zabezpečení ověřovací knihy
  •     uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
  •     možnost vedení rejstříku ověřovací knihy


Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 • vyznačení vidimace – technický způsob provádění
 • vyznačení legalizace – technický způsob provádění
 • ověřovací doložky – formy pro vidimaci a formy pro legalizaci


Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – dílčí části zákona vážící se k zákonu o vidimaci a legalizaci

 •     osvobození od SPR poplatku
 •     aplikace sazebníku – osvobození
 •     vyznačení osvobození od poplatku


Porovnání provádění vidimace a legalizace podle notářského řádu – upozornění na rozdíly mezi oběma předpisy

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR