Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Vedení úřední desky a e-desky
Kód akreditace: AK/PV-576/2021
Variabilní symbol: 8230622
Termín: 22.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Určeno pro pracovníky územních samosprávných celků, kteří zabezpečují zveřejnění dokumentů na úřední desce, dále úředníci úřadů, magistrátů a krajů.

Právní východiska a obecná doporučení pro úřední desku
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Uveřejňování dokumentů
       - na úřední desce,
       - způsobem umožňující dálkový přístup,
       - web  
- podoba zveřejněných dokumentů - náležitosti
- rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce
- obecná doporučení pro úřední desku, e-desku
- způsob vedení elektronické úřední desky na obcích

Závěr
- princip dobré správy - spolupráce správních orgánů 8 odst. 2) zák. č. 500/2004 Sb.
- ochrana osobních údajů na úřední desce


  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR