Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí se zaměřením na problémy v běžné praxi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-412/2021
Variabilní symbol: 8231107
Termín: 07.11.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Ing. Jaroslav Kozel - pracovník Finančního úřadu, odbor metodiky a výkonu daní

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Prohloubení a rozšíření odborných znalostí úředníků ÚSC, kteří se problematikou DPH zabývají. Oblast DPH je složitá ve vazbě na tuzemskou a evropskou legislativu. Účastníci získají přehled o struktuře, účelu a různých výjimkách tohoto předpisu. Důležité je také zaměření na konkrétní problematiku DPH ve veřejné správě.

 

Zákon o dani z přidané hodnoty – vybraná ustanovení

 • předmět daně, obrat, osoby povinné k dani, registrace
 • dodání zboží a poskytnutí služby, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň, povinnost přiznat uskutečněná osvobozená plnění
 • daňový doklad, základ daně a sazby daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet, podmínky uplatnění nároku na odpočet, částečný nárok na odpočet, vyrovnání a úprava odpočtu
 • režimy přenesení daňové povinnosti
 • správa DPH v tuzemsku

 

Činnost měst a obcí v pozici osoby nepovinné k dani (veřejnoprávní, činnost za poplatky a dotace)

 • odpadové hospodaření, užívání veřejného prostranství, provoz hřbitovů, nakládání s majetkem obce, …
 • příklady

 

Činnost měst a obcí v pozici osoby povinné k dani (ekonomická činnost)

 • obrat, registrace, daňová přiznání, kontrolní hlášení, evidence
 • poskytnutí služeb a dodání zboží, převod práva, dodání nemovitostí
 • nájmy nemovitých věcí; fakturace a přefakturace energií
 • provozování a nájem sportovních a kulturních zařízení (tělocvičny, aquacentra, zimní stadiony, divadla, plesy, dětské dny …)
 • odpady
 • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV
 • ubytovací a stravovací služby
 • hospodaření v obecních lesích
 • příklady

 

Uplatňování odpočtu daně na vstupu

 • v plné výši, v částečné výši,
 • vyrovnání, vypořádání, úprava odpočtů
 • příklady

 

Ostatní

 • vybrané informace GFŘ, informace o vybraných uzavřených příspěvcích koordinačního výboru (GFŘ a Komora daňových poradců)
 • různé aktuální informace
 • dotazy a diskuze

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR