Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Svatby v praxi z pohledu oddávajícího a matrikáře
Kód akreditace: AK/PV-866/2022
Variabilní symbol: 223110912
Termín: 09.11.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Bc. Hana Kazimírská - vedoucí oddělení matriky Magistrátu města Opavy, lektorka se v oblasti matriční agendy pohybuje více, než 20 let.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Co je třeba vědět k uzavření manželství z pohledu oddávajícího a matriky – právní předpisy, podmínky pro uzavření manželství, povinnosti matrikáře, místo a čas uzavření manželství, správní poplatky. Povinnosti oddávajícího – pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství, užívání závěsné insignie, vymezení matričního obvodu, kde může oddávat, způsob provedení sňatečného obřadu, skladba proslovu oddávajícího, posloupnost sňatečného obřadu a jeho bezvadné provedení, uvedení sebe sama, dress code.

 

 • přehled právních předpisů upravujících uzavření manželství
 • žádost o uzavření manželství a její náležitosti
 • podmínky a formy uzavření manželství
 • předkládané doklady
 • vymezení matričního obvodu
 • rozhodování o žádosti o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou dobu, než stanovila Rada města / obce
 • vymezení pojmu matriční a nematriční obec v souvislosti s uzavřením manželství
 • kdo může oddávat
 • uzavření manželství v přítomnosti tlumočníka
 • povinnosti oddávajícího, užívání závěsné insignie
 • skladba proslovu oddávajícího, způsob prezentace, přednes, řeč těla
 • dress code
 • diskuze

 

 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 Akreditace: MVČR