Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení v taxislužbě
Kód akreditace: AK/PV-372/2015
Variabilní symbol: 224102201
Termín: 22.10.2024
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Vojtěch Budinský - odborník na problematiku taxislužby

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Jedná se o kurz pro pokročilé, u kterého budou účastníci seznámeni s problematikou správního řízení, novými poznatky z této oblasti a bude vhodný prostor pro diskuzi na konkrétními problémy jednotlivých dopravních úřadů.

 

V úvodu budou krátce shrnuty prameny právní úpravy taxislužby prameny právní úpravy taxislužby a dále program zaměří na správní řízení ve věci udělení a odnětí oprávnění řidiče taxislužby, zadržování průkazu – nepřestupková správní řízení v taxislužbě, požadavky, důvody pro odnětí oprávnění, vedení a navazující práci s Rejstříkem podnikatelů v silniční dopravě. Důraz bude kladen na problematiku cizinců a požadavků, které musí cizinci za účelem získání oprávnění řidiče taxislužby splnit.

 

U správních řízení ve věci přestupků podle zákona o silniční dopravě se kurz zaměří na rozdíly mezi přestupky dopravce v taxislužbě a přestupky řidiče, subjekt přestupku, zavinění, liberační důvody, trvající, pokračující přestupek, zásadu oficiality, zásadu materiální pravdy, zánik trestnosti, skutkové podstaty, příslušnost k řízení, dopad na spolehlivost.

 

Dále bude kladem důraz na podklady rozhodnutí (kontrolní protokol, námitky proti kontrolnímu zjištění, zajištění důkazů), místní příslušnost dopravního úřadu, příkazní řízení, vymezení předmětu řízení a formulace výroku rozhodnutí, vztah správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky – společenská nebezpečnost, právní kvalifikace při změně právní úpravy – porovnání výhodnosti právní úpravy.

 

V závěru se kurz zaměří na ukládání pokut, vedení společného řízení, souběh přestupků, absorpční a asperační zásady, odůvodnění výše pokuty, majetkové poměry dopravce v taxislužbě, dopad uložení trestu na spolehlivost a příklady konkrétních protiprávních jednání v taxislužbě.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR