Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Správní řízení podle správního řádu, s důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a řízení (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-575/2021
Variabilní symbol: 823102501
Termín: 25.10.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků

Časový rozvrh:

9:00 - 13:30 vlastní program

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení a aktualizace znalostí úředníků územně samosprávných celků v obecné úpravě správního řízení, jako subsidiárně působící úpravě a základu pro správní řízení na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy.

Úprava správního řízení je podána v potřebném rozsahu a vnitřních systémových souvislostech, jak jsou založeny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, včetně rozsahu působnosti zákona.

Přiblíženy jsou působnost, obsah a význam základních zásad činnosti správních orgánů, a jejich souvislost s principy dobré správy.

Objasněny jsou pojmy správní uvážení (diskreční pravomoc) a neurčité pojmy, se kterými se správní orgány v právní úpravě, a tedy také v rozhodovací činnosti často setkávají, a musí být schopny je identifikovat a správně aplikovat.

Program poskytuje orientaci v úpravy zahájení a průběhu správního řízení, jakož i postupu před zahájením řízení a řízení o opravných a dozorčích prostředcích, procesních pojmů a institutů správního řízení v jeho obecné podobě, a to v potřebných souvislostech úpravy druhé a třetí části správního řádu.

Důraz je položen na objasnění působení zásady legality, jakož i požadavku na správnost vydaných rozhodnutí, a také řádného správního procesu.

Program vychází z platné právní úpravy, s využitím aktuální judikatury a metodiky.

 • rozsah působnosti správního řádu, podpůrnost správního řádu
 • působnost a význam základních zásad správního řízení
 • právní úprava a obsah jednotlivých základních zásad činnosti, zásady správního řízení
 • význam základních zásad a judikatury
 • správní orgány, vedení řízení a úkony správních orgánů
 • doručování
 • účastníci řízení a zastoupení
 • lhůty a počítaní času
 • postup před zahájením řízení
 • průběh řízení v prvním stupni
 • rozhodnutí ve správním řízení
 • ochrana před nečinností
 • odvolací řízení
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení a nové rozhodnutí
 • úprava stížností

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
 • Doporučujeme pořídit platné ÚZ Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR