Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Spisová služba v praxi (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-587/2021
Variabilní symbol: 8241107
Termín: 07.11.2024
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Adámek - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Spisová a archivní služba v praxi. Od přijetí, uchování po vyřazení dokumentu dle zákona o archivnictví a spisové službě a vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

● Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

● Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

● Další právní předpisy, standardy týkající se spisové služby

● Příjem, evidence, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání digitálních i analogových dokumentů

● Vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

● Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR