Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Kód akreditace: AK/PV-756/2017
Variabilní symbol: 219100308
Termín: 03.10.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

1. Aktuality, změny v právních předpisech , judikatura

2. Právo dítěte na ochranu před jakýmkoliv ubližováním, stručný přehled vybraných ustanovení Úmluvy o právech dětí, občanského zákoníku, trestních předpisů a zákona o sociálně-právní ochraně dětí - povinnosti státu chránit děti, povinnost rodičů chránit svoje děti.

3. Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany dětí před zanedbáním, zneužíváním a týráním

  • kompetence subjektů- orgánů sociálně-právní ochrany, orgánů činných v trestním řízení, soudů, pověřených osob a poskytovatelů sociálních služeb, oznamovací povinnost vůči OSPOD a vůči orgánům činným v trestním řízení,
  • součinnost orgánů (syndrom CAN jako interdisciplinární obor), aplikace metod sociální práce, poradenství, vyhodnocení situace dítěte, širší rodiny a širšího sociálního prostředí dítěte, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte s důrazem na posílení funkcí rodiny a její sanaci, realizovanou ve spolupráci s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb, specializujících se na tuto oblast, pořádání případových konferencí.


4. Řešení případových studií a kazuistik

5. Diskuse

 

  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.