Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních - úvod do problematiky
Kód akreditace: 2016/1045-SP
Variabilní symbol: 220120806
Termín: 08.12.2020
Místo: ul. Pražská třída 14, České Budějovice - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
  • aktuality, změny v právních předpisech, judikatura,
  • právní úprava,
  • působnost OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podávání návrhů k soudu, zkušenosti z aplikace vybraných ustanovení občanského zákoníku soudy,
  • součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu,
  • spolupráce OSPOD se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou péči, povinnost navštěvovat děti, připravovat je na samostatný život ve spolupráci s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb,
  • spolupráce se soudy při umísťování a přemísťování dětí, při sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy, podávání zpráv soudům,
  • kazuistiky a případové studie.

 

  • Diskuse
  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.