Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Sociálně-právní minimum - PŘELOŽENO Z 19. 9. 2019
Kód akreditace: A2019/0357-SP
Variabilní symbol: 219110513
Termín: 05.11.2019
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. et Bc. Radana Šebestová, DiS. - zkušená lektora, která se zaměřuje na oblast problematiky psychologie, psychiatrie, sociologie a pedagogiky. Aktivně se zabývala také získáváním zkušeností přímo v zařízeních sociálních službách.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Účastník kurzu získá základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení a také základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům.  Kurz je určen především začínajícím sociálním pracovníkům, popřípadě sociálním pracovníkům, kteří si svoje znalosti chtějí utřídit a oživit.  Kurz je koncipován interaktivně, klade důraz na nácvik praktických dovedností a samostatné řešení modelových situací.  Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením a systém vyplácení sociálních dávek.

 

  • Diskuse
  • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
  • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 9. 9. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.
Akreditace: MPSV


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.