Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950 (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-120/2022
Variabilní symbol: 8231010
Termín: 10.10.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Hana Kokošková - matrikářka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Náplní vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou matričních zápisů, které byly pořízeny do roku 1950. V jeho průběhu bude objasněn vznik matrik a vedení matrik dle platné legislativy v době jejich pořízení. V průběhu semináře bude vysvětleno vystavování matriční dokladů z matričních knih v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události – názorné ukázky zápisů.

 

 • Vznik matrik a jejich druhy – církevní, vojenské a pro osoby bez vyznání
  • opisy matrik, druhopisy a sbírka listin
 • Archivace matrik a jejich uložení
 • Matriky narození
  •  matriční zápisy bez pořadového čísla
  • legitimace dítěte
  • užívání jména a příjmení dětí manželských a nemanželských
  • dání jména
  • uznání a oduznání otcovství
  • osvojení a jeho důsledky
 • Matriky manželství
  • uzavírání manželství dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811
  • důvody pro neplatnost manželství
  • delegace sňatku
  • užívání příjmení žen
  • rozvod a rozluka
 • Válečné matriky stavovského úřadu
 • Dvoujazyčné matriky
 • Zápis matričních události, která nastala mimo území republiky
 • Zápisy úmrtí válečných zajatců
 • Doplnění zápisu do matriční knihy
 • Matriky psané německým novogotickým písmem „Švabachem“
 • Německé názvy zaniklých obcí
 • Praktické ukázky matričních zápisů a vystavení matričních dokladů dle předpisů platných v době vzniku matriční události
 • Vyřizování žádostí advokátních a genealogických kanceláří

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR