Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Předoddavkové řízení
Kód akreditace: AK/PV-348/2018
Variabilní symbol: 223110912
Termín: 09.11.2023
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Bc. Hana Kazimírská - vedoucí oddělení matriky Magistrátu města Opavy, lektorka se v oblasti matriční agendy pohybuje více, než 20 let.

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cíl:

V rámci předoddavkového řízení – veškeré předkládané doklady, dopad na příjmení po uzavření manželství, sňatek s cizím státním občanem, občanský sňatek, církevní sňatek, právní důsledky uzavření manželství

 

Program:

-          žádost o uzavření manželství

-          formy uzavření manželství

-          předkládané doklady

-          sňatek s cizincem

-          příjmení při uzavření manželství

-          uvádění příjmení ženy v RL dítěte

-          prohlášení o užívání příjmení dle § 69a ZOM

-          prohlášení o užívání příjmení dle § 69b ZOM

-           vícejazyčné formuláře, vyšší ověření

-           doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

-          oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

-          oznamovací povinnost

-           příklady z praxe

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR