Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Odstraňování stavby v teorii a praxi stavebních úřadů a soudů
Kód akreditace: AK/PV-413/2015
Variabilní symbol: 219110505
Termín: 05.11.2019
Místo: ul. Guldenerova 17, Plzeň - Přednáškový sál E-centrum  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
Mgr. Marcela Válková - Krajský úřad Libereckého kraje

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Seminář je zaměřen na ucelený výklad povolování odstraňování stavby dle ust. § 128 stavebního zákona a nařízení odstranění stavby dle ust. § 129 až 131a stavebního zákona, včetně výkladu institutu stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu § 132 – 142 SZ

Program:

 • Povolení odstranění stavby § 128 SZ
 • Nařízení odstranění stavby  § 129 -131a SZ
 • Stavební dozor
 • Kontrolní prohlídka stavby § 133 -134 SZ (průběh, opatření a rozhodnutí v rámci KP, rozsah zjišťování při KP)
 • Neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací práce§ 135 SZ (kontrolní prohlídka a protokol § 136 SZ)
 • Nezbytné úpravy § 137 SZ
 • Údržba stavy § 139 SZ
 • Vyklizení stavby § 140 SZ
 • Opatření na sousedním pozemku § 141 SZ
 • Účastníci řízení § 142

 

 • Diskuse
 • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
 • Doporučujeme přinést ÚZ Stavební zákon

 

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.