Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Ochrana zemědělského půdního fondu - PŘELOŽENO Z 19.05.2023
Kód akreditace: AK/PV-666/2021
Variabilní symbol: 823060901
Termín: 09.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Ing. Petr Krejzek, Ph.D. - problematikou se zabývá od roku 2006 z pozice odborného referenta KrÚ JMK, OŽP

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF).

 

Současný stav ZPF v ČR

· zásady ochrany ZPF

· používání sedimentů na zemědělské půdě

· problematika odnětí zemědělské půdy ze ZPF (náležitosti žádosti o odnětí a souhlasu k odnětí)

· modelové příklady zbytkových ploch

· odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF

· kompetenční ustanovení

· poznatky z výkonu kontrolní činnosti

· poznatky z přezkumných řízení a odvolacích řízení

· přestupky na úseku ochrany ZPF

· přechodná ustanovení zákona o ochraně ZPF.


Seminář je určen pro:
- osoby vykonávající státní správu na úseku ochrany ZPF,
- projektanty a zpracovatele žádostí o odnětí zemědělské půdy ze ZPF, o vyjádření k návrhům tras a žádostí o souhlas k návrhům na stanovení dobývacího prostoru,
- osoby hodnotící vlivy záměrů na zemědělský půdní fond.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Dotazy je možné zaslat předem na adresu vzdelavani@noveko.cz

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR