Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Matriční a rodinné právo
Kód akreditace: AK/PV-381/2015
Variabilní symbol: 224112812
Termín: 28.11.2024
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Přehled aktuálních předpisů k daným tématům, včetně podrobné informace k uzavírání registrovaného partnerství (příprava, vlastní průběh, administrativní ukončení vstupu do registrovaného partnerství).

Matriční právo

-          technický způsob vedení matrik
-          podklady pro zápis narození
-          manželství, úmrtí a partnerství
-          dodatečné záznamy a změny
-          sbírka listin
-          nahlížení do matrik a SL
-          postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
-          výměna matrik s cizinou
-          potvrzení pro cizinu
-          správní poplatky
-          užívání a změny jména a příjmení
-          dotazy a odpovědi

Rodinné právo

-          podmínky vzniku a zániku manželství
-          uzavírání manželství – forma a příslušnost
-          uzavření manželství před orgánem veřejné moci nebo před orgánem církve
-          doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení dokladů
-          uzavření manželství v ohrožení života, zmocněncem
-          neplatnost a neexistence manželství
-          zánik manželství
-          určení a popření rodičovství
-          osvojení zrušitelné a nezrušitelné
-          poručenství a opatrovnictví
-          dotazy a odpovědi

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

  •       Akce 1+1 účastník zdarma platí od 17.01.2024 pro nově přihlášené účastníky.
  •       Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

 

Akreditace: MVČR