Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Matriční a rodinné právo
Kód akreditace: AK/PV-622/2021
Variabilní symbol: 823060601
Termín: 06.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Matriční právo

 •     technický způsob vedení matrik
 •     podklady pro zápis narození
 •     manželství, úmrtí a partnerství
 •     dodatečné záznamy a změny
 •     sbírka listin
 •     nahlížení do matrik a SL
 •     postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
 •     výměna matrik s cizinou
 •     potvrzení pro cizinu
 •     správní poplatky
 •     užívání a změny jména a příjmení
 •     dotazy a odpovědi


Rodinné právo

 •     podmínky vzniku a zániku manželství
 •     uzavírání manželství – forma a příslušnost
 •     uzavření manželství před orgánem veřejné moci nebo před orgánem církve
 •     doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení dokladů
 •     uzavření manželství v ohrožení života, zmocněncem
 •     neplatnost a neexistence manželství
 •     zánik manželství
 •     určení a popření rodičovství
 •     osvojení zrušitelné a nezrušitelné
 •     poručenství a opatrovnictví
 •     dotazy a odpovědi

 

 • chystaná novela zákona o matrikách č. 301/2000 Sb. s plánovanou účinností od 01.01.2024 (část od 01.01.2027)
 • chystaná novela vyhlášky č. 207/2001 Sb. s plánovanou účinností od 01.07.2023

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

 

Akreditace: MVČR