Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Judikatura v ochraně přírody a krajiny
Kód akreditace: AK/PV-718/2022
Variabilní symbol: 823061601
Termín: 16.06.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
JUDr. Olga Svobodová, Ph.D. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. V minulosti působila v Kanceláři veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla (ombudsmana) a také jako právnička, odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.

Časový rozvrh:

8:00 - 13:00 vlastní program

Program:

Cílem vzdělávacího programu je orientace úředníků územně samosprávných celků v České republice v konstantní i aktuální judikatuře k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jejíž znalost je potřebná pro řádný výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

Pojem a význam judikatury v právním systému ČR

 • systém kontinentálního práva v ČR – základní přehled a odlišení tohoto systému od angloamerického právního systému
 • význam judikatury v životě společnosti a v praxi správních orgánů
 • soudní soustava v ČR – základní přehled
 • správní soudnictví v ČR – výkon soudnictví krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem
 • specifika systému správního soudnictví v ČR

 

Judikatura se vztahem k zákonu č. 114/1992 Sb.

 • judikatura Ústavního soudu
 • judikatura správních soudů
 • judikatura civilních soudů
 • příklady konkrétních rozsudků z oblasti ochrany přírody a krajiny s důrazem na témata:
  • pojmy v zákoně nedefinované,
  • významné krajinné prvky,
  • dřeviny rostoucí mimo les, povolování kácení, ukládání náhradní výsadby,
  • krajinný ráz, Natura 2000, vyplácení náhrad, účast veřejnosti a další

 

Promítnutí judikatury do správní praxe

 • judikatura ve správní praxi a v metodikách MŽP
 • praktické využití judikatury při práci správního orgánu
 • zdroje judikatury ČR  -  kde je možné se s rozsudky seznámit
 • specifika tzv. právních vět a varování před jejich absolutizací
 • anonymizace osobních údajů v judikatuře
 • citování judikatury

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR