Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář: Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů – dvoudenní
Kód akreditace: AK/PV-156/2023
Variabilní symbol: 2230922
Termín: 21.09.2023 - 22.09.2023
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Více informací o lektorovi na stránce www.vlastimil-musil.cz

Časový rozvrh:

21.09.2023

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

22.09.2023

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Cílem školení je seznámit účastníky s praktickým řešením dopravních nehod. Důraz je kladen na vysvětlení základních právních principů typických pro správné posuzování dopravních nehod, praktické příklady včetně ukázky řady videozáznamů z dopravních nehod a jejich správné řešení. Zvolené řešení musí odpovídat důkazním standardům i nárokům, které na rozhodování správních orgánů kladou správní soudy a Nejvyšší správní soud.

 

Seminář je určen úředníkům, kteří dlouhodobě vykonávají agendu dopravních přestupků a chtějí se dozvědět aktuální informace a novinky z této dynamicky se rozvíjející se právní disciplíny. Dále je seminář určen všem začínajícím úředníkům, kteří si potřebují osvojit správně základní principy řešení dopravních nehod pro svoji další praxi.

 

1)      Znaky dopravní nehody.

 

2)      Základní právní východiska a principy při posuzování dopravních nehod.

 

3)      Podklady a důkazy potřebné v přestupkovém řízení o dopravních nehodách.

 • Znalecký posudek, jeho povinné náležitosti a základní otázky, které musí být soudnímu znalci položeny.
 • Svědecká výpověď.
 • Důkaz listinou – protokol o nehodě v silničním provozu.
 • Úřední záznam o podání vysvětlení účastníka dopravní nehody.
 • Fotodokumentace dopravní nehody.
 • Videozáznam o průběhu dopravní nehody.

 

4)      Příčiny dopravních nehod a jejich zkoumání.

 • Dopravní nehoda způsobená nesprávným předjížděním.
 • Dopravní nehoda způsobená nedáním přednosti v jízdě (v křižovatce, při vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci aj).
 • Dopravní nehoda mezi vozidlem odbočujícím vlevo a předjíždějícím vozidlem.
 • Dopravní nehoda mezi vozidlem a chodcem.
 • Dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí vzhledem ke stavu a povaze vozovky; porušení § 18 zákona o silničním provozu.
 • Dopravní nehoda způsobená nedodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly; porušení § 19 zákona o silničním provozu.
 • Další varianty dopravních nehod z praxe.

 

5)      Dopravní nehoda s ublížením na zdraví.

 • Znaky dopravní nehody a podmínky k projednání dopravní nehody.

 

6)      Rozhodnutí o dopravní nehodě.

 

7)      Náhrada škody v přestupkovém řízení způsobená dopravní nehodou.

 

8)      Oznamovací povinnosti řidiče a účastníka dopravní nehody dle § 47 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

 • Na praktických příkladech bude vysvětleno, kdy stačí k vyřešení dopravní nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě a v jakých případech jsou povinni účastníci dopravní nehody povinni oznámit dopravní nehodu policii.

 

 •     Diskuze, zodpovězení dotazů                 
 •     Účastníci obdrží osvědčení s časovou dotací 12 hodin
Akreditace: MVČR