Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Dvoudenní seminář pro matrikářky: Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí. Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.
Kód akreditace: AK/PV-441/2015, AK/PV-499/2018
Variabilní symbol: 2231201
Termín: 30.11.2023 - 01.12.2023
Místo: ul. Rakovecká 1335/13, Brno Rakovec - Přednáškový sál hotelu Rakovec  
Cena: 6.990 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností
Mgr. Lucie Potocká - akreditovaná lektorka pro danou problematiku

Časový rozvrh:

30.11.2023

8:00 - 9:00 příjezd, ubytování, prezence (ubytování zajišťuje agentura)

9:00 - 18:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

18:00 - 22:00 večeře

01.12.2023

9:00 - 13:00 vlastní program včetně přestávky + oběd

Program:

Dvoudenní seminář určený zejména matrikářkám, ale i pracovníkům správních činností a všem úředníkům, kteří si chtějí zopakovat či se zdokonalit v dané problematice.

Program 1:
Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Předmět 1: Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí obecně

- aplikace zákona č. 91/2012 Sb., vybraná ustanovení
- uznání veřejných listin dle – Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 06.07.2016
- dvojí a neurčité státní občanství
- výhrada veřejného pořádku
- uznávání cizozemských veřejných listin dle dvoustranných a vícestranných smluv a úmluv
- uznávání cizozemských veřejných listin dle Haagské úmluvy o apostille č. 45/1999 Sb.
- praktické provedení, příklady z praxe

Předmět 2: Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

- uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
- posouzení cizozemského rozhodnutí dle data a místa vydání
- uznání rozhodnutí dle zákona č. 91/2012 Sb.
- uznání rozhodnutí dle dvoustranných smluv
- dle Úmluvy o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití č. 131/1976 Sb.
- uznání rozhodnutí dle Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 a č. 2201/2003 platné v EU
- uznání rozhodnutí dle Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019
- uznání a výkon cizích rozhodnutí
                 rozluka manželství
                 zrušení manželství rozvodem
                 neplatnost a neexistence manželství
- účinnost cizích rozhodnutí
- praktické provedení, příklady z praxe


Program 2:

Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi.

Zákon o matrikách

- aktuální informace na úseku matričních agend – chystaná novela zákona o matrikách
  (předpokládaná účinnost od 01.01.2024) - registrované partnerství budou realizovat všechny matr. úřady

   Registrované partnerství od A do Z - výklad, postup, vyplnění všech formulářů, videoukázka průběhu RP

- působnost na úseku matrik a státního občanství
- technický způsob vedení matrik
- upozornění na časté chyby při zadávání do ISEO
- podklady pro jednotlivé matriční zápisy
- provádění vlastních matričních zápisů a vydávání matričních dokladů
- dodatečné záznamy a změny
- sbírky listin
- nahlížení do matrik a sbírek listin
- postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
- výměna matrik s cizinou
- užívání a změny jména a příjmení
- správní poplatky na úseku matričních agend
- dotazy a odpovědi

Zákon o státním občanství ČR

- historie a vývoj státního občanství
- způsoby nabývání státního občanství ČR (zejména v souvislosti s narozením v ČR)
- způsob pozbytí státního občanství ČR  
- doklady prokazující státní občanství ČR
- šetření státního občanství
- práce v ISEO na úseku státního občanství
- správní poplatky na úseku státního občanství
- dotazy a odpovědi

Ukázka slavnostního udělení státního občanství ČR

 

  • Diskuze, zodpovězení dotazů
  • Účastníci obdrží 2 akreditovaná osvědčení
Akreditace: MVČR