Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů
Kód akreditace: AK/PV-351/2015
Variabilní symbol: 223101901
Termín: 19.10.2023
Místo: ul. Husova 200/16, Brno - Přednáškový sál hotelu International  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Ida Kárná, MPA - tajemnice úřadu, lektorka s dlouholetou praxí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Seznámení s platnou legislativou
• Vysvětlení pojmů (konverze, dokument, datová zpráva, oprávněné subjekty
• časové razítko, potřebné certifikáty,  ověřovací doložka
• Postup při provádění konverze
• Dokumenty, které nelze konvertovat
• Subjekty provádějící konverzi
• Náležitosti ověřovací doložky, evidence provedených konverzí
• Vybírání správních poplatků

Datová schránka
• Informační systém datových schránek
• Datová schránka fyzické osoby,
• Datová schránka podnikající fyzické osoby
• Datová schránka právnické osoby
• Datová schránka orgánu veřejné moci - OVM
• Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
• Zpřístupnění, znepřístupnění,
• Doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky
• Datová zpráva
• Praktické využití portálu www.portal.gov.cz
• Praktická ukázka práce s datovou schránkou, její nastavení, funkce

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
  • Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP
Akreditace: MVČR