Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem (webinář)
Kód akreditace: AK/PV-980/2022
Variabilní symbol: 823112301
Termín: 23.11.2023
Místo: Webinář -  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Vlastimil Musil - KÚ Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Více informací o lektorovi na stránce www.vlastimil-musil.cz

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Školení je prakticky zaměřeno na zaměstnance orgánů evidence řidičů, kteří zaznamenávají body do evidenční karty řidiče a vedou námitkové řízení proti bodům. Dále je školení zaměřeno na úředníky správních orgánů, kteří vykonávají agendu přestupků v dopravě podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

 

  • Jaký je význam bodového hodnocení pro řidiče a správní orgány.
  • Započítávání bodů (souběh více přestupků, souběh s trestnými činy aj).
  • Vrácení řidičského oprávnění (podmínky vrácení řidičského oprávnění).
  • Odečítání bodů.
  • Následky spojené s řízením motorového vozidla v době dosažení 12 bodů (trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí      vs. přestupek spočívající v řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění).
  • Námitkové řízení proti bodům v rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu.

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
  • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.
Akreditace: MVČR