Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Úředník a jeho písemný projev – s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910
Kód akreditace: AK/PV-310/2015
Variabilní symbol: 821052001
Termín: 20.05.2021
Místo: Webinář -  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na češtinu

Časový rozvrh:

9:00 - 14:00 vlastní program

Program:

Účastníci semináře se seznámí s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014. Další nezbytnou součástí semináře bude nejen kapitola věnovaná závazné normě, tj. pravidlům českého pravopisu, ale také kapitola o stylistice úředních textů.

Zaměříme se na detailní strukturu dopisu (úředního, obchodního, vedoucích pracovníků, fyzických osob) i e-mailu, představíme jeho možné zpracování vycházející z předložené normy.

Uvedeme doporučení, jak lze vhodně využít grafické prostředky pro úřední a obchodní texty, ale také objasníme, jak důležitou roli hraje správné užívání zkratek, značek, číslic, pomlčky a spojovníku nebo mezer. V druhé části semináře „si posvítíme“ na češtinu z pohledu úředníka, tj. zaměříme se na jazykové chyby a stylistické neobratnosti, s nimiž se můžeme v praxi (nejen úřední) setkat.

Seminář reaguje na potřeby každého, kdo dennodenně vytváří nejrůznější dopisy, e-maily, zápisy z porad, vyřizuje poptávky, žádosti a jiné písemnosti, a podpoří všechny, kterým záleží na vhodném písemném projevu nejen z hlediska pravopisného, stylistického, ale také formálního.

Program semináře:

 •     Norma ČSN 01 6910 (2014) a její doporučení.
 •     Šablony dopisů pro praxi.
 •     E-mail jako úřední/obchodní sdělení.
 •     Tabulky a jejich správná podoba.
 •     Zkratky, značky, číslovky a význam mezer.
 •     Tipy pro používání pomlčky a spojovníku, lomítka, uvozovek, závorek.
 •     Formální úprava dokumentů.
 •     Český jazyk v každodenní praxi.
 •     Stylistika úředníka.

 

 •     Diskuze
 •     Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
 •     Program je akreditovaný také u MŠMT v rámci DVPP

 

 • Webinář je školení, které probíhá v přímém přenosu přes internetový prohlížeč (aplikace ZOOM).
 • Den před konáním webináře účastníci obdrží e-mail, ve kterém bude odkaz pro vstup do webináře, a také učební materiály ke stažení.

Akreditace: MVČR