Vzdělávání pro veřejnou správu


Termin Název semináře Město Cena Lektor
17.10.2017
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
17.10.2017
úterý

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
17.10.2017
úterý

Úředník a jeho písemný projev (s důrazem na dopoučení normy ČSN 01 6910 a pravopisné i stylistické zásady nejen pro zápisy z jednání)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
17.10.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
17.10.2017
úterý

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.300,- Mgr. Jaroslav Šejvl
17.10.2017
úterý

Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
19.10.2017
čtvrtek

Příprava na uzávěrku a inventury v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
19.10.2017
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Vlasta Šormová
19.10.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Petr Franěk
19.10.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
24.10.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
České Budějovice1.700,- Mgr. Hana Kuncová
24.10.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 21. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
24.10.2017
úterý

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové2.000,- Ing. Luděk Tesař
24.10.2017
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
24.10.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“) - PŘELOŽENO Z 12.12.2017

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
24.10.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
24.10.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
24.10.2017
úterý

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Marcela Válková
26.10.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
26.10.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Petr Kramář
26.10.2017
čtvrtek

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Věra Novotná
26.10.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Petr Franěk
26.10.2017
čtvrtek

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
26.10.2017
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
26.10.2017
čtvrtek

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
26.10.2017
čtvrtek

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím - PŘELOŽENO Z 19. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
26.10.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Marcela Válková
26.10.2017
27.10.2017
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Uplatňování daně z přidané hodnoty u měst a obcí, Účetní a daňové doklady

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Bouzov4.500,- Ing. Štěpánka Pokorná
31.10.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
31.10.2017
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
31.10.2017
úterý

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Věra Novotná
31.10.2017
úterý

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Lucie Potocká
31.10.2017
úterý

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň2.000,- Ing. Luděk Tesař
31.10.2017
úterý

Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace, aneb jak na to?

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
31.10.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
31.10.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
31.10.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
31.10.2017
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
31.10.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
02.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
02.11.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
02.11.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 10. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Ostrava1.700,- Mgr. Michal Kroupa
02.11.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb. - PŘELOŽENO z 31. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Jiří Frančík
02.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady - PŘELOŽENO Z 10. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
02.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Hynek Pečinka
02.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Petr Kramář
02.11.2017
čtvrtek

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
02.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
02.11.2017
čtvrtek

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
02.11.2017
čtvrtek

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Veronika Benešová
02.11.2017
čtvrtek

Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
03.11.2017
pátek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
07.11.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
07.11.2017
úterý

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
07.11.2017
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Jiří Frančík
07.11.2017
úterý

Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Karel Matuška
07.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Hana Kuncová
07.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- JUDr. Hynek Pečinka
07.11.2017
úterý

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Květoslava Novotná
07.11.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
07.11.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
07.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Zdeňka Stránská
07.11.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PLNĚ OBSAZENOAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Alena Loudová
07.11.2017
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.11.2017
úterý

Nakládání s majetkem územních samosprávných celků po novele provedené zákonem č. 106/2016 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: neakreditovaný
Brno1.800,- JUDr. Aleš Novotný
07.11.2017
úterý

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
09.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel a volby v praxi ohlašoven a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
09.11.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
09.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová
09.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Petr Kramář
09.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
09.11.2017
čtvrtek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
09.11.2017
čtvrtek

Krizové řízení - !!!ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI!!! (nález nevybuchlé munice, nález velkého množství nebezpečných látek, radiační havárie, ptačí chřipka, blackout apod.).

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- pplk. Mgr. Miroslav Menšík
09.11.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Marcela Válková
09.11.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Markéta Fořtová
09.11.2017
10.11.2017
čtvrtek

Dvoudenní seminář: Aplikace mezinárodního práva, Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Bouzov4.500,- Marie Nevečeřalová
Hana Kokošková
14.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
14.11.2017
úterý

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Jiří Frančík
14.11.2017
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Ing. Vlasta Šormová
14.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Praha2.200,- Mgr. Hana Kuncová
14.11.2017
úterý

Problematika a vydávání matričních dokladů z matričních knih vedených do roku 1950

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Hana Kokošková
14.11.2017
úterý

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
14.11.2017
úterý

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
14.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Zdeňka Stránská
14.11.2017
úterý

Dlouhodobý majetek

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek
14.11.2017
úterý

Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Pavel Zelenka
16.11.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
16.11.2017
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- MVDr. Pavel Michalica
16.11.2017
čtvrtek

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Eva Kuzmová
16.11.2017
čtvrtek

Základy pěstounské péče a osvojení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
16.11.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Petr Franěk
16.11.2017
čtvrtek

Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (úřadech ÚSC) - PŘELOŽENO Z 14. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
16.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ) - PŘELOŽENO Z 5. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
16.11.2017
čtvrtek

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
16.11.2017
čtvrtek

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
16.11.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.800,- Mgr. Jaroslav Šejvl
16.11.2017
čtvrtek

Správní řízení ve věci správních deliktů (resp. přestupků právnických a podnikajících fyzických osob ve smyslu zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- JUDr. Zita Štecherová
16.11.2017
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Marcela Válková
16.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
21.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
21.11.2017
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Hana Juráňová
21.11.2017
úterý

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Brno1.800,- Mgr. Michal Kroupa
21.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Hana Kuncová
21.11.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
21.11.2017
úterý

NOVĚ ! - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve veřejné správě, dle zákona č.101/2000 Sb., S NADCHÁZEJÍCÍMI ZMĚNAMI (od 25. května 2018) dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
21.11.2017
úterý

Správní řízení na úseku matrik - jméno a příjmení - PŘELOŽENO Z 24. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Zdeňka Stránská
21.11.2017
úterý

Vnitřní směrnice

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
21.11.2017
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
23.11.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
23.11.2017
čtvrtek

Příprava na uzávěrku a inventury v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
23.11.2017
čtvrtek

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
23.11.2017
čtvrtek

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO Z 19.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Hana Kuncová
23.11.2017
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Bc. Markéta Tintěrová
23.11.2017
čtvrtek

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Petr Franěk
23.11.2017
čtvrtek

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Květoslava Novotná
23.11.2017
čtvrtek

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (mj. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Z ROKU 2017, např. VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ)

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Milena Hrdličková, MBA
23.11.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
23.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ivana Kotrčová
28.11.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Ján Janovíček
28.11.2017
úterý

Spisová služba

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D.
28.11.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Hradec Králové1.700,- Mgr. Hana Kuncová
28.11.2017
úterý

Správní řád ve vazbě na stavební zákon, poskytování informací a správní trestání na úseku stavebního řádu – praktická cvičení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
28.11.2017
úterý

Základy pěstounské péče a osvojení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Věra Novotná
28.11.2017
úterý

Čeština pro život - co by měl (nejen) úředník znát

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
28.11.2017
úterý

Czech POINT v praxi úředníka

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
28.11.2017
úterý

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
28.11.2017
úterý

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vilém Juránek
30.11.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Ján Janovíček
30.11.2017
čtvrtek

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1.1.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Hana Juráňová
30.11.2017
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Vlasta Šormová
30.11.2017
čtvrtek

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
30.11.2017
čtvrtek

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Květoslava Novotná
30.11.2017
čtvrtek

Rozpočet 2018, výhled - novela RUD od 1.1.2018 a rozpočtová odpovědnost - doporučení

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice2.000,- Ing. Luděk Tesař
30.11.2017
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
30.11.2017
čtvrtek

Komunikace: úředník versus občan

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- PhDr. Petra Müllerová, Ph.D.
30.11.2017
čtvrtek

Spisová služba v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Hana Brzobohatá
30.11.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
30.11.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Petr Krejzek, Ph.D.
30.11.2017
čtvrtek

Evidence obyvatel v praxi malých obcí, volební seznamy, volební okrsky a číslování budov

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- Ing. Ivana Kotrčová
05.12.2017
úterý

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Ján Janovíček
05.12.2017
úterý

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vlasta Šormová
05.12.2017
úterý

Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- JUDr. Hynek Pečinka
05.12.2017
úterý

Správní řízení na úseku evidence obyvatel, řízení o zrušení trvalého pobytu a užívací práva k objektu dle nového občanského zákoníku

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Petr Kramář
05.12.2017
úterý

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- JUDr. Věra Novotná
05.12.2017
úterý

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování dokladů v roce 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha1.900,- Květoslava Novotná
05.12.2017
úterý

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
05.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 19. 9. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Karlovy Vary1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
05.12.2017
úterý

Vedení úřední desky a e-desky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2017
čtvrtek

Volby a referenda v praxi obecních úřadů. Úkoly a postupy OÚ při volbě prezidenta České republiky.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Ing. Ján Janovíček
07.12.2017
čtvrtek

Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí v roce 2017 ve vazbě na změny v roce 2018 a problémy vyskytující se v běžné praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Štěpánka Pokorná
07.12.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Praha2.200,- Mgr. Michal Kroupa
07.12.2017
čtvrtek

Ochrana zemědělského půdního fondu v platné právní úpravě zákona č. 334/1992 Sb.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Jiří Frančík
07.12.2017
čtvrtek

Písemná a elektronická komunikace a nejen to … aneb co je správně v ústní, písemné a elektronické komunikaci …

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Ing. Vlasta Šormová
07.12.2017
čtvrtek

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
07.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Ida Kárná, MPA
07.12.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Markéta Fořtová
08.12.2017
pátek

Právní úprava přestupků (podle zákona č. 250/2016 Sb.), s využitím aktuální judikatury a metodiky

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Jihlava1.700,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Ján Janovíček
12.12.2017
úterý

Právní vztahy k dřevinám rostoucích mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.800,- JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Spisová služba, uchovávání a vyřazování dokumentů po novele předpisů v roce 2012 až 2017 - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- PhDr. Jitka Janečková
12.12.2017
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Ostrava1.700,- Mgr. Hana Kuncová
12.12.2017
úterý

Právní minimum v praxi úředníka obce

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
12.12.2017
úterý

Jak na základní registry - PŘELOŽENO Z 23. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), s důrazem na požadavky řádného procesního postupu, a zákonnost a správnost rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
12.12.2017
úterý

Správní řízení podle zákona 500/2004 sb. (správní řád), se zaměřením na každodenní praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Alena Loudová
12.12.2017
úterý

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
České Budějovice1.700,- Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Ing. Ján Janovíček
14.12.2017
čtvrtek

Zjišťování přestupků v dopravě automatizovanými měřícími systémy

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- MVDr. Pavel Michalica
14.12.2017
čtvrtek

Zvládání každodenního stresu a napětí - PŘELOŽENO Z 14. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MŠMT
Plzeň1.700,- Mgr. Michal Kroupa
14.12.2017
čtvrtek

Zvláštní matrika

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Bc. Markéta Tintěrová
14.12.2017
čtvrtek

Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Mgr. Lucie Potocká
14.12.2017
čtvrtek

Hlavní chyby v práci úředníka a jak se jim vyhnout

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ostrava1.700,- Mgr. Jiří Moskala, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Jak na základní registry

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- Mgr. Jarmila Marta Šmardová
14.12.2017
čtvrtek

Inventarizace - aplikace povinností určených vyhláškou 270/2010 Sb. pro ÚSC a p. o.

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Hradec Králové1.700,- Ing. Vilém Juránek
14.12.2017
čtvrtek

Vidimace a legalizace

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Ida Kárná, MPA
14.12.2017
čtvrtek

Pohřby sjednané obcí (tzv. sociální pohřby) Práva a povinnosti obce (postup podle zákona o pohřebnictví, za využití nového občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a dalších souvisejících právních předpisů) - PŘELOŽENO Z 10.10.2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.900,- Mgr. Jaroslav Šejvl
14.12.2017
čtvrtek

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Ústí nad Labem1.700,- JUDr. Eva Kuzmová
14.12.2017
čtvrtek

Základy sociální psychologie - rodina jako sociální děloha

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Plzeň1.700,- Mgr. Markéta Fořtová
09.01.2018
úterý

Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Brno1.800,- Ing. Hana Juráňová
11.01.2018
čtvrtek

Nebojme se velké novely stavebního zákona - PŘELOŽENO Z 28. 11. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Mgr. Marcela Válková
16.01.2018
úterý

Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. - PŘELOŽENO ZE 17. 10. 2017

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MPSV
Brno1.800,- Mgr. Hana Kuncová
16.01.2018
úterý

Rozpočtový výhled a rozpočet – finanční možnosti obce na volební období 2018 až 2022

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Praha2.200,- Ing. Luděk Tesař
16.01.2018
úterý

Čeština pro život - s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910 (2014) a pravopisné i stylistické zásady

Bližší informace | PřihláškaAkreditace: MVČR
Plzeň1.700,- Ing. Vlasta Šormová