ZMĚNA TERMÍNU WEBINÁŘE – „Právní praxe pro OSPOD“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU webináře „Právní praxe pro OSPOD při podávání návrhu podle zákona o zvláštních řízeních soudních“ – z původního termínu 30. listopadu 2022 se webinář přesouvá na 14. prosince 2022.