Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zvláštní matrika
Kód akreditace: AK/PV-478/2015
Variabilní symbol: 220092203
Termín: 22.09.2020
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Bc. Markéta Tintěrová - vedoucí odboru matrika

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Akreditovaný seminář s názvem Zvláštní matrika je určen především pro úředníky všech stupňů územních samosprávných celků, kteří zabezpečují výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství. Cílem semináře je jak prohloubení znalostí z oblasti matriční agendy v souvislosti se zápisy matričních událostí do zvláštní matriky, tak prohloubení znalostí z oblasti mezinárodního práva, zejména aplikace dvoustranných a vícestranných mezinárodních smluv a úmluv, komunitárního práva a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém v matriční praxi.

 

Zvláštní matrika – obsah semináře

zvláštní matrika obecně

-   účel a historie

 

podání žádosti o zápis do zvláštní matriky

-    rozhodující skutečnosti pro zápis

-    obecné podmínky žádosti

-    podklady pro zápis  - posuzování cizozemských veřejných listin

 

specifika  při zápisu jednotlivých matričních událostí

-    narození (určení rodičovství, osvojení)

-    manželství (dohoda o příjmení při zápisu do zvláštní matriky, rozhodnutí o rozvodu manželství)

-    registrované partnerství (příjmení po zápisu  do zvláštní matriky)

-    úmrtí (šetření data úmrtí, rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou)

 

aktuální informace k dané problematice

rozbor praktických příkladů

dotazy, diskuse

 

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.