Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o obcích a zákon o úřednících
Kód akreditace: AK/PV-358/2015
Variabilní symbol: 222030803
Termín: 08.03.2022
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

  • Zákon o obcích

-        zastupitelstvo
-        zastupitel
-        rada
-        starosta
-        tajemník obecního úřadu
-        obecní úřad
-        výbory
-        komise
-        jednací řády
-        občan
-        kontrola
-        rozpočet

  • Zákon o úřednících

-        úředník a neúředník
-        vedoucí úředník a vedoucí úřadu
-        správní činnosti
-        povinnosti úředníka
-        další odstupné
-        vzdělávání úředníků
-        výběrová řízení

  • Související právní předpisy

 

  •     Diskuze
  •     Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR