Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky
Kód akreditace: AK/PV-676/2017
Variabilní symbol: 219110508
Termín: 05.11.2019
Místo: ul. Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové - Přednáškový sál hotelu Černigov  
Cena: 1.700 Kč
Lektor:
JUDr. Věra Novotná - odborník na danou problematiku, spoluautorka komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:
 • Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské zodpovědnosti, statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jmění dítěte.
 • Omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti a pozastavení jejího výkonu – důsledky, vliv na vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti, působnost OSPOD při podávání návrhů soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodičovská odpovědnost nezletilých rodičů a nutná opatření.
 • Výkon opatrovnictví v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení, včetně výkonu opatrovnictví při zvýšené ochraně jmění dítěte a výkonu opatrovnictví ad hoc.
 • Poručenství, v kterých případech nastupuje, postup soudu a postup  OSPOD, veřejné poručenství, dozor soudu nad poručenstvím.
 • Role orgánů sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany a při výkonu opatrovnictví a poručenství
 • Spolupráce OSPOD  se soudy.
 • Spolupráce s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
 • Kazuistiky
 • Diskuse

 

 • Program je akreditovaný také u MVČR v rámci průběžného vzdělávání
 • Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV a MVČR po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.