Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o obcích a zákon o úřednících
Kód akreditace: AK/PV-358/2015
Variabilní symbol: 224091004
Termín: 10.09.2024
Místo: ul. Jeremenkova 36, Olomouc - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.590 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 13:30 vlastní program včetně přestávek + občerstvení

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

Zákon o obcích

 • základní pojmosloví
 • objasnění pojmu veřejná správa, i ve vazbě na zákon o úřednících
 • právní předpisy obce
 • orgány obce v samostatné a v přenesené působnosti
 • zastupitel – uvolněný a neuvolněný, práva a povinnosti, odměňování ad.
 • zastupitelstvo (příprava, jednání, kompetence ad.)
 • jednací řád zastupitelstva
 • výbory (jednání, kompetence, jednací řád ad.)
 • rada (příprava, jednání, kompetence ad.)
 • jednací řád rady
 • komise (jednání, kompetence, jednací řád ad.)
 • starosta, primátor
 • tajemník obecního úřadu
 • obecní úřad
 • kontrola
 • dotazy, diskuse

 

Zákon o úřednících

 • objasnění důvodu schválení zákona a vymezení základních pojmů
 • pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
 • povinnosti úředníka
 • výběrové řízení
 • další odstupné
 • vzdělávání úředníků
 • dotazy, diskuse

 

 • Diskuze
 • Účastníci obdrží osvědčení elektronicky po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR