Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu
Kód akreditace: AK/PV-358/2015
Variabilní symbol: 219062066
Termín: 20.06.2019
Místo: ul. 17. listopadu 8, Jihlava - Přednáškový sál hotelu Villa EDEN  
Cena: 1.700 Kč Akce 1+1 (Každá druhá osoba zdarma)
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

  • Zákon o obcích

-        zastupitelstvo
-        zastupitel
-        rada
-        starosta
-        tajemník obecního úřadu
-        obecní úřad
-        výbory
-        komise
-        jednací řády
-        občan
-        kontrola
-        rozpočet

  • Zákon o úřednících

-        úředník a neúředník
-        vedoucí úředník a vedoucí úřadu
-        správní činnosti
-        povinnosti úředníka
-        další odstupné
-        vzdělávání úředníků
-        výběrová řízení

  • Související právní předpisy

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu

 

  • Akce 1+1 účastník zdarma platí od 12. 6. 2019 pro nově přihlášené účastníky.
  • Na přihlášky podané před tímto datem se sleva nevztahuje.

Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.