Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi úředníka vč. změn dle aktuálního stavu
Kód akreditace: AK/PV-358/2015
Variabilní symbol: 219012902
Termín: 29.01.2019
Místo: ul. Novotného lávka 5, Praha - Přednáškový sál ČSVTS  
Cena: 2.200 Kč
Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA - odborník na danou problematiku, tajemník městského úřadu

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 14:00 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

 

  • Zákon o obcích

-        zastupitelstvo

-        zastupitel

-        rada

-        starosta

-        tajemník obecního úřadu

-        obecní úřad

-        výbory

-        komise

-        jednací řády

-        občan

-        kontrola

-        rozpočet

 

  • Zákon o úřednících

-        úředník a neúředník

-        vedoucí úředník a vedoucí úřadu

-        správní činnosti

-        povinnosti úředníka

-        další odstupné

-        vzdělávání úředníků

-        výběrová řízení

 

  • Související právní předpisy

 

  • Diskuze
  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.