Seminář

SEMINÁŘE NOVEKO
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.
Uprkova 5, 621 00 Brno
kancelář: Hudcova 76. areál ORGREZ
612 00 Brno
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 86129.

Bankovní spojení: FIO banka č.ú. 2400726440/2010
IČO: 036 59 330
tel: 541 613 640
tel./fax: 541 613 640
skoleni@noveko.cz
Název semináře: Zákon o matrikách a státní občanství v matriční praxi
Kód akreditace: AK/PV-499/2018
Variabilní symbol: 218120423
Termín: 04.12.2018
Místo: ul. Zkrácená 2703/84, Ostrava - Přednáškový sál hotelu Clarion  
Cena: 2.000 Kč
Lektor:
Zdeňka Stránská - zkušená lektorka úseku státního občanství matrik a správních činností

Časový rozvrh:

9:00 - 9:30 prezence
9:30 - 14:30 vlastní program včetně přestávek + oběd

Program:

Zákon o matrikách

- aktuální informace na úseku matričních agend
- působnost na úseku matrik a státního občanství
- technický způsob vedení matrik
- upozornění na časté chyby při zadávání do ISEO
- podklady pro jednotlivé matriční zápisy
- provádění vlastních matričních zápisů a vydávání matričních dokladů
- dodatečné záznamy a změny
- sbírky listin
- nahlížení do matrik a sbírek listin
- postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
- výměna matrik s cizinou
- užívání a změny jména a příjmení
- správní poplatky na úseku matričních agend
- dotazy a odpovědi

Zákon o státním občanství ČR

- historie a vývoj státního občanství
- způsoby nabývání státního občanství ČR (zejména v souvislosti s narozením v ČR)
- způsob pozbytí státního občanství ČR  
- doklady prokazující státní občanství ČR
- šetření státního občanství
- práce v ISEO na úseku státního občanství
- správní poplatky na úseku státního občanství
- dotazy a odpovědi

  • Účastníci obdrží osvědčení po ukončení kurzu
Akreditace: MVČR


Při neúčasti stornujeme 50% ceny semináře.